Kezdőlap / imahét 2016 / Krisztus l bennem – A Szatm rn meti Reform tus Gimn zium zar ndoklata z rta az imahetet Sz razberken

Krisztus l bennem – A Szatm rn meti Reform tus Gimn zium zar ndoklata z rta az imahetet Sz razberken

Vas rnap z rult az egyetemes imah t Sz razberken. ld sokban gazdag alkalmakon van t l a h rmas- hat r-menti gy lekezet.

Kedden a r mai katolikus templomban Ilonczai Zsombor sz razberki lelkip sztor hirdetett Ig t, szerd n Antku Istv n a mikolai pl b nos szolg lt a reform tus templomban. A tov bbiakban a reform tus templomba folytat dott az imah t: cs t rt k n Tolnai J nos Pat h z r l, p nteken Kala No mi Szatm r-L ncosb l, szombaton Bencze-K d r Orsolya Nagyk roly-Kertv rosb l rkezett.

Vas rnap 17 rakor, az z r alkalmon mindenekel tt a gy lekezet nekkara szolg lt, majd szavalatokat is hallhatott a gy lekezet az ifjak tolm csol s ban. k eg sz h ten h s ggel tettek bizonys got. Ezt k vet en R cz Ervin erd di lelkip sztor hirdetett Ig t: “Most r l k az rtetek viselt szenved seimnek, s bet lt m, ami hi nyzik a Krisztus szenved seib l az n testemben az test rt, amely az egyh z. Ennek lettem szolg j v Isten megb z s b l, amelyet r tok n zve adott nekem, hogy bet ltsem az Isten ig j t, m gpedig azt a titkot, amely el volt rejtve r k id kt l fogva s nemzed kek ta, most pedig kijelentette az szentjeinek, akiknek Isten tudtul akarta adni, hogy milyen nagy a pog nyok k z tt e titok dics s g nek a gazdags ga, hogy bennetek van Krisztus, a dics s g rem nys ge. t hirdetj k, intve minden embert s tan tva minden embert teljes b lcsess ggel, hogy minden embert t k letess tegy nk Krisztus J zusban. Ez rt f radozom n is, tusakodva az ereje szerint, amely hatalmasan munk lkodik bennem.” (Kol 1, 24-29) Az igehirdet arr l a titokr l besz lt, amit Isten egyre ink bb felt rhat lt nkben: Az a Krisztus, akiben elrejtett let nk lehet, f l tt nk, mint kir ly, alattunk, mind fundamentum biztosit. El tt nk j r, hogy k vess k, m g tt nk, hogy h tter nk legyen, de mellett nk is van, min h bar t. gy jutunk el addig a titokig, amit P l ekk pp fogalmaz meg: “- t bb pedig nem n lek, hanem Krisztus l bennem; amely letet pedig most testben lek, az Isten Fi ban val hitben lem, aki szeretett engem, s nmag t adta rtem.” (Gal 2,20)

Az igehirdet st k vet en Ilonczai Zsombor sz razberki lelkip sztor k sz nt tte a gy lekezetet s a vend geket, majd t is adta a sz t a Reform ci i Eml kbizotts g ltal t mogatott program megval s t inak. A Szatm rn meti Reform tus Gimn zium imaheti zar ndoklata rkezett Sz razberekre Higyed Gy ngyi karnagy vezet s vel, aki ars poetic j t itt is elmondta: ” nekeljetek s lni fogtok!” Amellett, hogy az ifjak csod latos nekeket s verseket adtak el , az nekvez r a gy lekezetet is meg nekeltette: “Ne aggodalmaskodj l, n zz Istenedre fel!” – nekelt k.

P ti Edu rd a Szatm rn meti Reform tus Gimn zium t rt nelemtan ra nem el sz r tartott Sz razberken el ad st Bocskai Istv nr l. A hajduk vez re 410 vvel ezel tt, 1606-ban, egy sikeres b ke megk t se ut n B csb l hazat rve Sz razberken fogadta a megye nemess g t. Az el ad Bocskair l, mint emberr l sz lt. Az egyetlen olyan fejedelm nk , akir l nyugaton szobrot ll tottak. Becs letess g nek, szintes g nek, de f leg h s g nek k sz nhet en lnek nemhogy csak reform tusok, de egy ltal n magyarok vid k nk n ma is.

Az alkalomsorozat a templom el tti Bocskai szobor megkoszor z s val, s szeretetvend gs ggel rt v get.

Szóljon hozzá