Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Kreáció vagy (és) evolúció vita a lelkészértekezleten

Kreáció vagy (és) evolúció vita a lelkészértekezleten

Megyénkhez kötődő teológiai professzor érkezett előadást tartani a Szatmári Református Egyházmegye soron következő lelkészértekezletére. A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben rendszeres teológiát tanitó, teológiai szakíró, műfordító, költő dr. Visky S. Béla vitára indító témával érkezett.

Kedden délelőtt 11 órától Máthé Róbert egyházmegyei lelkészértekezleti elnök köszöntötte a szolgatársait a Németi Református Egyházközség gyülekezeti termében, majd Kürti Tamás szatmárgörbedi lelkész imája nyitotta meg az alkalmat.

Dr. Visky S. Béla teológiai szempontokat hozott a kreáció–evolúció vitához a természettudományi álláspont és a vallásos meggyőződés közötti feszültséget taglalva, végigjárva e két koncepció érveléseit, az ezzel kapcsolatos téveszméket, illetve a két szemlélethez való viszonyulás lehetséges módozatait, végezetül amellett foglal állást, hogy a tudományos szemlélet és a teológiai felfogás nem zárja ki egymást, hanem a tudósok és a teológusok teljesen más – és nem ellentétes, egymást kizáró – szemszögből vizsgálják ugyanazt a kérdést.

Az előadó szerint a probléma ott kezdődik, amikor a hit és a tudomány képviselői átlépik saját határukat. A két igazság, azaz amit a természettudós és a teológus megfogalmaz, egymás mellett áll. Az evolúció arról szól, hogy összefüggés van az élőlények között. Ezt az értelmezési keretet segítségül hívva vizsgálják a tudósok azt, hogy egy bizonyos helyzetben egy megkövült állatnak mi lehet az előzménye, vagy hogyan fejlődhetett oda, ahova fejlődött. Ezzel az elmélettel önmagában a hitnek nincsen semmi baja, de az evolucionizmussal van, mert ezzel az ateizmus igazát akarják bizonyitani.

Az előadás után egészséges vitára került sor, ütköztetve az álláspontokat.

Szóljon hozzá