Kezdőlap / Ökumené / K lcsey-megeml kez s – 2015 – Irodalmi tan cskoz s s megeml kez s a k lt sz l f ldj n –
[*~ alt *]

K lcsey-megeml kez s – 2015 – Irodalmi tan cskoz s s megeml kez s a k lt sz l f ldj n –

1990-t l minden v augusztus ban K rp t-medencei K lcsey-megeml kez seket szerveznek a jelenlegi Szatm r megy ben.

Id n K lcsey Ferenc sz let s nek 225. vfordul ja jegy ben augusztus 6- n, cs t rt k n d lel tt 9 00 r t l Szatm rn metiben, d lut n 5 00 r t l pedig Nagyk rolyban tan cskoznak a k lt let t s munk ss g t ismer k, m g augusztus 7- n, p ntek d lut n 5 00 r t l Sz demeteren, K lcsey sz l faluja templomkertj ben ker l sor (imm r XXVI. alkalommal) nnepi f hajt sra nemzeti im nk szerz je ott ll szobra el tt.

A k t napos – mindenki sz m ra nyitott – rendezv ny al bb k z lt programjaira minden rdekl d t szeretettel invit lnak s v rnak a rendez k.

2015. augusztus 6., cs t rt k

K lcsey id szer s ge

– irodalmi tan cskoz s a k lt sz let s nek 225. vfordul ja alkalm b l –

9 00 rakor (kelet-eur pai id szerint ! )

Szatm rn meti

– a Szatm r Megyei M zeum II. emeleti d szterm ben –

(Szatm rn meti Vasile Lucaciu s t ny 21.)

A tan cskoz st dv zli s megnyitja:

Sz man P ter, az EMKE orsz gos eln ke

Muzsnay rp d, az EMKE partiumi aleln ke

Tan cskoz svezet :

J nosi Zolt n irodalomt rt n sz (Ny regyh za)

El ad sok:

Csorba S ndor irodalomt rt n sz (Ny regyh za): K lcsey Ferenc n let r sai s ami m g tt k van

Mercs Istv n irodalomt rt n sz (Ny regyh za): Irodalmi portr k K lcsey Ferencr l a XX. sz zad elej r l

Pomog ts B la irodalomt rt n sz (Budapest): K lcsey s a reformorsz ggy l sek

Szili Katalin jog sz (P cs) : K lcsey az orsz ggy l si k vet s parlamenti sz nok

Sz net

Tan cskoz svezet :

Duray Mikl s k z r (Pozsony)

El ad sok:

Egyed Emese irodalomt rt n sz (Kolozsv r): M zs k birodalm ban az idillt l a dr mais gig

Tak cs P ter t rt n sz (Ny regyh za): N gy K lcsey vers s a Parainesis

Kulin Ferenc irodalomt rt n sz (Budapest): K lcsey t rt nelmi tudata s t rt netfiloz fi ja

Keresk nyi S ndor irodalomt rt n sz (Szatm rn meti): A szerelem rtelmez se K lcsey Ferenc Celesztina

c m megeml kez s ben

Eb dsz net

17 00 rakor (kelet-eur pai id szerint !) A tan cskoz s folytat sa

Nagyk roly

– a K rolyi kast ly el ad term ben –

A tan cskoz s r sztvev it dv zli:

Muzsnay rp d, az EMKE aleln ke

Kov cs Jen , Nagyk roly polg rmestere

Tan cskoz svezet :

Kulin Ferenc irodalomt rt n sz (Budapest)

El ad sok:

J nosi Zolt n irodalomt rt n sz (Ny regyh za): “N gy sz csk t zenek”

K lcsey Ferenc k ldet se –

Ratzky Rita irodalomt rt n sz (Budapest): K lcsey Ferenc retorik ja a megyei s orsz ggy l si besz deiben

Szab Zsolt irodalomt rt n sz (Kolozsv r): Riportsorozatb l reg ny

Szentimrei Jen Ferenc tekintetes r c m reg ny nek el zm nyeir l –

Sz net

Tan cskoz svezet :

N meti J nos t rt n sz (Nagyk roly)

El ad sok:

Szil gyi L szl pszichol gus (Ny regyh za): K lcsey lelki “po tai helyei

Cs. Varga Istv n irodalomt rt n sz (Eger): “Ny jts fel je v d kart-“

szrev telek a Hymnus rtelmez s hez –

Duray Mikl s k z r (Pozsony): K lcsey, a nemzet nek elk telezett szabadelv magyar

2015. augusztus 7., p ntek

Sz demeter

– a templomkeretben l v K lcsey-szobor el tt –

17 00 rakor 26. Sz demeteri K lcsey-megeml kez s

A r sztvev ket k sz nti:

Muzsnay rp d, az EMKE aleln ke

Pakul r Istv n reform tus lelk sz

Gheorghe Marian, Sz demeter polg rmestere

A rendezv ny f v dn keinek dv zl besz de:

Adrian Aztef, a Szatm r Megyei Tan cs eln ke

Seszt k Oszk r, a Szabolcs-Szatm r-Bereg Megyei nkorm nyzat K zgy l s nek eln ke

Konzuli k sz nt :

Mile Lajos, Magyarorsz g kolozsv ri f konzulja

Felk rt nnepi sz nokok:

Szentm rtoni J nos, k lt , a Magyar r sz vets g eln ke

Kulin Ferenc irodalomt rt n sz (Budapest)

R gi k dv zlete:

Duray Mikl s, k z r (Pozsony)

Zub nics L szl , t rt n sz, az Ukrajnai Magyar Demokrata Sz vets g eln ke (Beregsz sz)

K lcsey Ferenc Hymnus c m k ltem ny t elszavalja:

Varga S ndor szatm ri sz nm v sz

K zrem k dnek: lmosdi, debreceni, nagyk rolyi, szatm rcsekei s tasn di, szaval k

Fell p: Nauner Ag rdi va vezet s vel az aranyfokozat Dancs Lajos N pdalk r (M t szalka)

D sz rs get llnak a szil gysomly i 16-os sz m B thory Istv n cserk szcsapat tagjai

A koszor z st levezeti: Bendel J zsef m rn k

Sz demeter (S uca) legk nnyebben Tasn dr l (T AYnad) a term lstrand mell li let r t l

Tasn dszilv son (SilvaAY) kereszt l k zel thet meg.

A 2015- s K lcsey-megeml kez s

az Erd lyi Magyar K zm vel d si Egyes letnek

a Hagyom nyos Kult r t rz s T mogat Szatm r Megyei K zpont

programj ban szerepl rendezv nye

T rsszervez k:

Szatm rn meti K lcsey K r,

Nagyk roly Kultur lis, Sport- s Idegenforgalmi Igazgat s ga,

Sz demeter Reform tus Gy lekezete s Polg rmesteri Hivatala, Tasn d RMDSZ-szervezete

A rendezv ny t mogat ja:

Szatm r Megyei Tan cs, Communitas Alap tv ny,

Szatm r Megyei M zeum. Ny regyh za J sa Andr s M zeuma,

Nagyk roly Polg rmesteri Hivatala, Magyar r sz vets g

A rendezv ny f v dn kei:

Adrian Aztef, a Szatm r Megyei Tan cs eln ke

Seszt k Oszk r, a Szabolcs-Szatm r-Bereg Megyei nkorm nyzat K zgy l s nek eln ke

Szervez k:

Bir Ilonka, Bendel J zsef, Bene J nos, Bogdan Georgescu,Katona P ter,

Megyeri Tam s, Pakul r Istv n, Ruff Zs fia

M diat mogat k:

Szatm ri Friss Asjs g, City R di , www.szatmar.ro

A szervez st ir ny totta s a m sort vezeti :

Muzsnay rp d.

B vebb t j koztat s: tel / fax: 40 261 712808

Mobil: 40 77 104 2700

e-mail: muzsnay@datec.ro

Szóljon hozzá