Kívül-belül megszépült az amaci templom

Hálaadó istentiszteletet tartottak az amaci református templomban szeptember 17-én, vasárnap 13 órakor. A gyülekezet a felújított templomért adott hálát, melyet a Magyar Kormány, a Román Kormány Vallásügyi Államtitkársága, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület valamint a gyülekezet jelentős hozzájárulásával valósult meg.

Vasárnap délurán a zsúfolásig megtelt templomban, Bogdán Szabolcs János püspök hirdette Isten igéjét.

Az igehirdetés után Keresztúri Erzsébet házigazda lelkipásztor osztotta meg gondolatait a gyülekezetben történt felújításokkal kapcsolatosan: ,, 2010 novemberében, a gyülekezetbe érkezésemkor, egy jó állapotban lévő templomot vettem át. A gyülekezet nagy munkát tudott a háta mögött: a 2000-es évek elején a templom falainak a vízszintes szigetelését megoldották, és a templomot kívül-belül felújították. A felújítás alkalmával helyükről elmozdított padok és Mózes-szék annyira rossz állapotban volt, hogy a felújítás után nem tették vissza a helyükre. Átmenetileg, a templomba, máshonnan kiselejtezett padok kerültek. Ezeknek mellvédjük nem is volt. Érthető, hogy a gyülekezet új templompadokat szeretett volna az átmenetiek helyébe. A templom két karzata is felújításra szorult, a nyílászárók pedig cserére. 2015-ben a karzat felújítását a gyülekezet önerőből meg is valósította. 2018-ban pedig a Román Kormány Vallásügyi Államtitkárságának anyagi támogatásával és jelentős gyülekezeti hozzájárulással, sikerült a templombelsőt teljesen felújítani: az elektromos hálózatot teljesen kicseréltetni, a templom régi ablakait új, hőszigetelt, fakeretes ablakokra cseréltetni, illetve a falakat és a mennyezetet is teljes felújíttatni. 2021-ben nagy öröm érte a gyülekezetet, amikor a Magyar Templomfelújítási Programon belül, a budapesti Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága támogatásból, új templomi bútorzat, az eredeti padok mintájára készült templompadok és papiszék került az ideiglenesen használt padok és Mózes-szék helyére, a gyülekezet örömére. Az új bútorzattal a templom visszanyerte eredeti, népies, magyaros jellegét.” – mondta a házigazda lelkipásztor.

A projekt megvalósításának második évében, 2022-ben, megújult a teljes templomkülső, a támogatás mellett, jelentős gyülekezeti hozzájárulással. A külső felújítás során kijavították és lefestették a templom toronysisakját, a templomhajó bádoglemez tetőjét, a homlokzat új vakolatot és díszítőelemeket, a bejárat pedig új tölgyfaajtókat kapott, kicserélték a toronyban a zsalugátereket, az ereszcsatorna lefolyóit, az esővíz elvezetését megoldották és a templom körül járdát öntöttek. A templomban fellelhető összes asztalosmunka Süveg Levente kismajtényi magánvállalkozó műhelyének a munkáját dicséri, a külső és belső kőművesmunka pedig a szatmárnémeti Csetnek Attila kisvállalkozó ill. testvérének, a sárközújlaki Csetnek Miklósnak a keze munkáját. A villamoshálózat cseréjét, a belső felújítás alkalmával, a szatmárnémeti Erdei Péter villamosmérnök cégje végezte.

A felújítás nyomán, Istennek legyen hála a szépen megújult templomért mely jelenleg a település egyik legimpozánsabb épülete. Az amaci református templom Isten házához illően, megszépülve, várja építésének 200. évfordulóját, mely  2027-ben lesz. Istené a dicsőség, aki gondot viselt itt élő népére az elmúlt kétszáz év alatt, és hitünk szerint ezután is velük marad. Ez a templomfelújítás jelentős esemény ennek a gyülekezetnek az életében.

Az amaci református templom bejárata fölött Luther zsoltárparafrázisának kezdő sora olvasható: ERŐS VÁRUNK NÉKÜNK AZ ISTEN. Az elmúlt időszakban megtapasztalták e szavak igaz voltát, és megerősödtek Istenbe vetett hitükben. Templomépítő eleikkel együtt vallják: Valóban erős várunk nekünk Isten!

,,Erős a hite és az összetartása annak a közösségnek, amely templomot újít… A felújításnak köszönhetően a református templom így a következő évtizedekben is a település egyik jelképe, a helyi közösség lelki otthona lehet.” – fogalmaz közösségi oldalán Pataki Csaba megyei tanácselnök.

Az istentisztelet és a köszöntések után Jónás Johanna szavalta el Túrmezei Erzsébet ,,Szóljon az ének! Zengjen a hála!” c. versét, majd a vendégek a templom történetével ismerkedhettek meg. Ezt követően a vendég lelkipásztorok, illetve az egyházmegyei főgondnok üdvözölték az ünneplő gyülekezetet. Az ünnepség szeretetvendégséggel zárult.

Vélemény, hozzászólás?