Kezdőlap / Lelkészkórus / Király Lajos ötös beszéde Nagykárolyban a lelkészkórus ötödik születésnapján

Király Lajos ötös beszéde Nagykárolyban a lelkészkórus ötödik születésnapján

Higyed Gyöngyi egyházmegyei zenei előadó már öt éve vezet két református kórust: a Szatmári Református Egyházmegye lelkipásztorkórusát és a Szatmárnémeti Református Gimnázium gyermekkórusát. Ezen alkalomból Király Lajos az egyházmegye főjegyzője egy ünnepi köszöntőt irt az ötös számjegy bűvöletében:

Kedves tanárnő! Tisztelt vendégeink!

Engedjék meg, hogy a kórus nevében, ötödik születésnapunk alkalmából köszöntsem önöket és karnagyunkat. Ígérem, beszédem az öt percet nem haladja meg.

Hol is kezdjem? Talán 2008-ban, amikor karnagyunk kiötölte, jó lenne egy négy-, de akár ötszólamú kórust létrehozni. Bizonyára összetette mindkét kezét, öt-öt ujját összeillesztette és Istentől kérte a segítséget. Bizonyára már ekkor érezte, hogy világ öt kontinensén éneklő valamennyi kórus közül ez lesz számára a legkedvesebb. Miután imádkozott bement kisfiához, akinek ágyában ott hevert Agatha Cristie: Öt kismalac című regénye, s nagyon nehezen tudta megértetni vele, hogy a periodikus rendszer ötödik eleme nem a bor, hanem a bór.  Az édesanyja is nyugovóra tért, de még előtte Jules Verne: Öt hét léghajón című művét lapozgatta, férje pedig, – lévén lelkipásztor -, Mózes öt könyvét, a „Tóra ödödé”-t tanulmányozta.  Karnagyunk tehát egy újabb kihíváson gondolkodott, pedig túlterhelt munkájának közepette ráfért volna egy ötcsillagos szállodában eltöltendő ötnapos wellnes. Nem engedhette meg magának, hogy ilyen korán lefeküdjék, ezért elővette az ötödik osztályos tankönyvet és a pentaton, ötfokú hangsorhoz keresett dallamot: „Repülj páva, repülj / Vármegye házára” – dúdolta, majd a pentachord „Kicsi vagyok én, majd megnövök én” – gyermekdal tört elő ötágú síp hangján. Eszébe jutott: alig volt öt éves óvodás, amikor ezt az a kedves óvó néni tanította neki. A férje ekkor lépett be a szobába mutató és középső ujjaival egy V betűt formált. A tanárnő halkan kérdezte: „Ez azt jelenti, hogy minden OK? Elaludt anya? Nem, válaszolt a férje, csak most tanulom a rovásírást, melyben ez az 5-ös számot jelöli”.

Kedves tanárnő! Nem tudjuk, hogy valóban így történt azon az estén, melyen a kórus létrehozásának gondolata megszületett, de ha Magyarországon élnénk azt mondanánk közösen, hogy 5-ös jegyet és osztályzatot adunk az elmúlt öt esztendő munkájáért.

A kórustagoknak mit jelent az énekkar? Talán azt, mit Bruce Willis-nek az ötödik elem: a teljességet, az egészet.Teljesség: mint a természetvilág számára az ötféle teremtmény: a csupasz, páncélos, tollas, pikkelyes és szőrös. Teljesség: mint földnek az öt őseleme: víz, föld, tűz, fa és fém. Teljesség: mint légkörnek öt jelensége: szél, hideg, eső, hő és fény. Teljesség: mint az emberben lévő öt erény: hűség, bölcsesség, szerelem, szeretet és igazságérzet. Teljesség: mint az emberben lévő öt érzelem: vágy, félelem, öröm, harag és aggódás.

A buddhista mitológiában Gautama Sziddhartha, a későbbi Buddha öt tanítványt választott ki, akik megalapították a buddhista szerzetesrendet. A sumérok eredetileg ötig számoltak. Az idős emberre azt mondták, hogy öt magasságú ember, a hosszú útra pedig azt, hogy ötnapi út. A babona azt mondja, hogy az ötlevelű lóhere szerencsésebb, mint a négylevelű. A néphit a hét ötödik napját tartja a napok közül a legszerencsétlenebbnek (a mai napra való tekintettel még szerencse, hogy keresztyéneknél csütörtök az 5. nap J). Az ötágú csillag pedig az örökkévalóságot jelképezi.

A zsidók öt ünnepükön olvastak részleteket az Ószövetségből: Húsvétkor az Énekek Énekét, Pünkösdkor Ruth könyvét, a templom lebontásának emlékére Jeremiás Siralmait, a sátoros ünnepen a Prédikátorok könyvéből és a purim ünnepen Eszter könyvéből.  A teremtéstörténet ötödik napján Isten feldíszítette a földet: az eget madarakkal, a vizet halakkal. Az Ószövetségből tudjuk, hogy Ábrahám közben jár Sodomáért, s ígéretet kapott, ha öt igaz van a városban, Isten nem pusztítja el azt (1Mózes 18,28), a szent hajlékban öt –öt kárpit volt külön összefogva(2Móz 26,9), az oltár öt sing hosszú és öt sing széles volt (2Móz 27,1), Józsúé az Úr segítéségével öt királyt is legyőzött egyszerre (Józs 10,24). De mégis számunkra, az újszövetség népének, a legkedvesebb történetek egyike, hogy Jézus az öt kenyeret és két halat úgy megszaporítja, hogy ötezren laknak jól (Mt 14,17). Reményadó evangélium, hogy a ház Ura öt talentumot adott szolgájának, hogy sáfárkodjék azokkal (Mt 25,20). Öt esztendő – öt talentum.  Reméljük, a számonkérés idején elhangzik majd a legszebb mennyei kórusdallam, akár „kvintett” formájában: „Jól vagyon, jó és hű szolgám… menj be a te Uradnak örömébe”, mi pedig már ismerjük az erre adott mennyei kórusének válaszát: „Égi felség áldunk téged, dicsér hálaénekünk”.

A lelkipásztorok és a gyermekek összevont kórusa, valamint a művészek Higyed Gyöngyi vezetésével már lelkesen készülnek az hatodik alkalommal megtartandó adventi koncertre, ami december 15-én lesz a Szatmárnémeti Székesegyházban 19 órai kezdettel.

Szóljon hozzá