Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Kereken tizedik kötet – Velünk az Isten

Kereken tizedik kötet – Velünk az Isten

Megjelent a Szatmári Református Egyházmegye lelkipásztorai által megirt áhítatos könyv kereken tizedik kötete.

„Hála. Sokak számára ez az a szó, ami nagyon nehezen kimondható, főleg egy ilyen nehéz év után. Pedig a mi szívünket ez jellemezheti, többek között azért is, mert ilyen időkben is megtartott a mi Istenünk… Hála. Az elmúlt tíz évért. 2010 óta vagyok a Szatmári Református Egyházmegye sajtóreferense, s munkám első lépéseként a refszatmar.eu honlapot is elindítottam. Mintegy 9000 bejegyzésszületett meg azóta, melyek közül a szinte naponta jelentkező Velünk az Isten áhítatsorozat is megtalálható. A Bibliaolvasó kalauz szerinti napi Igék alapján íródtak ezek. Köszönet azoknak a lelkipásztoroknak, teológiai hallgatóknak, aki közreműködtek ebben. Immár tizedik alkalommal fogjuk egy csokorba azokat gondolatébresztő, bátorító, vigasztaló, figyelmeztető írásokat, melyek hiszem, az elkövetkezendő időkben sokak ajándékául szolgál. Talán eljut betegágyhoz – az Áldott Orvos is legyen jelen! Talán ott lesz egy gyászoló mellett – adjon vigaszt! Útelágazásnál is kézben lehet – mutasson jó irányt! Teraszon, kertben, díványon, konyhában, csendes percekben – adjon erőt, örömöt, bátorítást, békességet!

A Timóteushoz írott levelek igéi által megfogalmazott áhítatokban Pál apostol bölcsessége, tanítása iránymutató. A Jelenések könyve olykor érthetetlennek tűnő igéihez találjuk meg a kulcsokat! Lukács doktor evangéliuma által Urunk tanításai, csodáit, gyógyításai érkezzenek meg az olvasóhoz! Mózes első és második könyve a kezdetekhez visz, ami nem visszaesés, hanem egy új lehetőség számunkra. Ruth hűsége legyen ragadós! Sámuel könyvei pedig a valaha élt legnagyobb emberkirály, Dávid tetteit állítsák mérceként életünkbe. Tízéves honlapunk, tizedik áhítatos könyvünk is üzenje, hogy életünk nullája elé mindig tegyük az első helyre a mi egyetlenegy Istenünket, s akkor a legnagyobb osztályzattal vizsgázhatunk naponta. Legyen meg a 10-esünk!” – ajánlja a könyvet a szerkesztő Rácz Ervin szigetlankai lelkipásztor.

Köszönet az áhítatokat jegyző lelkipásztoroknak: Csatári Leila teológiai hallgató, Erdei-Árva István Szamoskóród – Dobrácsapáti, Fodor Lajos nyugalmazott lelkipásztor, Genda Árpád Szabolcs Pettyén, Ilonczai Zsombor Szárazberek, Jobb Domokos Ombod, Kaszaniczki Csongor Erdőd, Király Lajos esperes Batiz, Kiss Szabolcs Apa, Nagy Erika Sárközújlak, Rácz Ervin Szigetlanka, Szilágyi Balázs Szatmár-Láncos, Törő Attila Miklós s.lp. Szatmárnémeti-Németi.

A könyv megvásárolható a Szatmári Református Egyházmegye Esperesi Hivatalában és a különböző egyházközségek lelkipásztorainál, ára 10 lej.

Remélhetőleg sokakat erősít, bátorít és vigasztal Isten ezeken az igemagyarázatokon keresztül is.

Szóljon hozzá