Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Kálvinista rendről a Szatmári Reformátusok Baráti Körén

Kálvinista rendről a Szatmári Reformátusok Baráti Körén

Második alkalommal is összegyűlt a Szatmári Reformátusok Baráti Köre a Szatmári Református Egyházmegye Esperesi Hivatalában. A csapat új tagokkal bővült.

Az alaphangot Kiss József egyházmegyei főjegyző áhítata adta meg, visszaidézve a kálvini rendet, mint megoldást a mai rendellenességekre, káoszra. Szükség lenne ma is erre a gondolkodásra. Ezt követően lelkészek és világi tagok különböző szemszögből vitatták tovább a témát. Érdekes ilyenkor hallani, miképpen egészíti ki a „klérus” véleményét egy vállalkozó, újságíró, vagy más értelmiségi.

Ugyanakkor beszéltek azokról a programokról is, melyek meghatározzák az egyházmegyét a reformáció 500. évfordulóján.

Szóljon hozzá