Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / “Istennek c lja volt ezzel a nemzettel” – Eml kez s az aradi v rtan kra Ugocs n

“Istennek c lja volt ezzel a nemzettel” – Eml kez s az aradi v rtan kra Ugocs n

Forr s: Friss Asjs g

A hagyom nyokhoz h ven Halmiban a reform tus s a r mai katolikus egyh zk zs g k z s nneps g keret ben eml kezett a 13 aradi v rtan ra – b r ez a vid k nem volt v rrel ztatott, de a r gi Ugocsa v rmegye 3000 katon t adott a szabads gharcnak.

Szab Kinga M ria

Az ugocsai eml k nneps gnek helyet ad halmi reform tus templomban Szatm ri Elem r tam sv raljai lelkip sztor igehirdet se alapj ul J nos evang lium nak egyetlen mondat t v lasztotta, mely ak r az aradi tizenh rom, ak r valamennyi, a szabads gharc gy t felkarol s az rt let t is fel ldoz jelmondata is lehetne: “Nincsen senkiben nagyobb szeretet ann l, mintha valaki let t adja az bar tai rt” – Okt ber a magyar ember sz m ra f jdalmasan gy ny r s ges. Nem lehet r mteli h napnak nevezni, b r a term szet sok gy ny r sz ps g t t rja el nk, m mindek zben ott van t rt nelm nk k t olyan esem nye, amely visszaford tja gondolatainkat a term szetr l az ember fel , s onnan Isten fel . De mi az, ami egyszer csak azt mondatja az emberrel, hogy el g? 1848-ban egyf le oka volt a forradalomnak, 1956-ban m sf le, s tal n mindegy is, mi volt a kiindul ok – valami megmozdult az emberekben. Amit addig meg- s elt rt, azt tov bb m r nem akarja. Annyira nem, hogy let t is fel ldozza, mert van egy c l, egy eszme, ami lteti – nincs r f ldi magyar zat, mi megy v gbe a l lekben.” – fogalmazott a lelkip sztor. R mutatva arra is: okt ber 6 nem a csatazaj napja, nem a hev letek , hanem a m rt rok eml k nnepe. “Akiket okt ber 6- n kiv geztek, katon k voltak. Olyanok, akik j el re felv llalt k a sorsukat, hiszen a katonaember tudja: let vel tartozik adott pillanatban fizetni. Az aradi tizenh rom k z tt alig-alig tal lunk “magyar” embert – k l nb z nemzetek fiai lltak ssze egy eszme mellett, egy z szl alatt, bar tokk nt. Volt csal djuk, volt vesz teni val juk, lett volna mi rt utols pillanatban gy v v , rul v v lniuk. De az aradi v rtan k nem tettek engedm nyeket – m g az sem, akinek zseb ben volt a cs sz ri kegyelemr l rtes t lev l. Katon k voltak, a sz igazi, nemes rtelm ben s tudt k mit jelent a becs let, a bar ts g. Az bar taik ezen az oldalon llnak, nekik a bar taik rt szenvedni kellett s let ket adt k a bar taik rt. Csak gy van mindennek rtelme, ha gy tekint nk egym sra: bar tok vagyunk egyt l egyig – ez jelenti a nemzetet, az egy v tartoz st. Istennek c lja volt ezzel a nemzettel, akire nagy dolgokat b zott s tal n a j v ben is fog. S J zus szava a m rce: ‘Nincsen senkiben nagyobb szeretet ann l, mintha valaki let t adja az bar tai rt.'”

Az igehirdet s ut n az ltal nos iskola di kjai – Papp Erika magyartan rn felk sz t s vel – k l n sen sz p, verses-zen s irodalmi-t rt nelmi ssze ll t st adtak el , majd Elek Arnold halmi lelkip sztor k sz nt tte az egybegy lteket – k zt k kiemelten Kala No mi lelk szn t, aki szeptember 1-j t l lett a t rterebesi s t rterebeshegyi reform tus h vek lelkip sztora. a M t evang lium b l v lasztott igei k sz nt t k vet en gy fogalmazott: ezek a katon k olyan harcba indultak, melyr l eleve tudt k, hogy vesztes lesz, m gis hit k vezette ket s Isten seg ts g vel v gigvitt k azt. “Nek nk is azt kell tenn nk, amit k tettek: visszatal lni Istenhez s engedni, hogy vezessen benn nket.” – mondta.

A templomi nneps get k vet en a k t egyh zk zs g, illetve az RMDSZ k pvisel i megkoszor zt k a templomkertben l v , a helyi vil gh bor s h s k eml km v t, majd megeml kez a temet be zar ndokoltak a 13 tujafa el tt ll kopjaf hoz. Itt Turos L r nd szen torjel lt nnepi besz d ben kiemelte: minden gy sz a rem nyt is mag ban hordozza, s b r nemzeti gyeink ma is ldozatot k vetelnek, harcok helyett mindennapi csat kat kell megv vni, a mindennapi helyt ll s a feladatunk. A megeml kez s a Sz zat el nekl s vel z rult, s hagyom ny szerint ezt k vet en mindenkit szeretettel v rtak s fogadtak a r gi felekezeti iskola p let ben egy kellemes agap ra.

Szóljon hozzá