Kezdőlap / Gondolatok / Isten keze erős – pásztorlevél 2012. pünkösdjén

Isten keze erős – pásztorlevél 2012. pünkösdjén

A Jordán vizén átkelő nép tizenkét kőből emlékeztető jelet épített. Az akkor elhangzott rendelet, remélhetőleg ma is sok lélekig elérkezik. „Ha majd megkérdezik fiaitok apáiktól, hogy miféle kövek ezek, magyarázzátok el fiaitoknak, hogy szárazon kelt át Izráel itt a Jordán vizén. Mert Istenetek, az Úr kiszárította a Jordánt előttetek, amíg átkeltetek. Így cselekedett Istenetek, az Úr a Vörös-tengerrel is, kiszárította előttünk, amíg átkeltünk rajta, hogy megismerje a föld minden népe az Úr kezét, hogy milyen erős az…” (Józs 4,21-24).
Pünkösdkor Isten ébresztő hatalmát, Szentlelkét ünnepeljük. Az alvó tanítványok előtt látjuk a pusztában megfáradó kiválasztottakat, de mindenekelőtt saját életünk fejlődésének megtorpanásával, ingatag haladásával és bizonytalan célkeresésével szembesüljünk! Nézzünk szembe őszintén a halaszthatatlanul ébredést sürgető tetszhalott állapotunkkal, az alig vánszorgó életmenetünkkel. Leplezzük le a mi saját óemberünket! Az olykor idegcsillapítók, máskor serkentők hatása alatt boldogulni igyekvők között merjük végre kimondani, hogy sem bennünk, sem anyagi környezetünkben nincsen felszabadító erő. A magára hagyatkozó ember nem talál megfogyatkozott energiáinak reprodukálásra szolgáló forrásokat. A sokat megbámult képernyők nem sugároznak megoldásokat, barátkozók társasága nem jelent kiutat a szorongások ördögi világából. Új életre van szükségünk! Az új élet viszont az óember halálával kezdődik el. Az óember az új ember megelevenedése által pusztul el. Szentlélek Istenünk ébresztő hatalma ennek az új, megelevenedett életnek. Általa hátat lehet fordítani a réginek, a halálhordozónak, a szégyenletesnek, viszont kötelező előre nézni az új irányába, Jézus Krisztus felé, állandó közeledéssel.
A kiválasztott nemzet az ébresztő hatalomnak köszönhette, hogy elindulhatott Egyiptomból, a szolgaság házából. A szétnyíló Vörös-tenger összezáró hullámai, majd a Jordán vizén való átkelés, éles határt húzott a kínos múlt és az ígéretes jövendő között. Mindezt Isten erős keze tette. Tengernek parancsol, folyót kiszárít, vizet és kenyeret ad, megsokasítja a keveset, a semmiből egyedül Ő teremt akármit kedve szerint. Isten erős keze az ébresztő hatalom kinyújtott karja.
Testvéreim! Töredelmes szívvel el kell ismernünk, hogy mi annyira gyengék és nyomorultak vagyunk, hogy Isten segítsége nélkül még a nekünk felkínált kegyelmet is képtelenek vagyunk felismerni, nemhogy elfogadni és azzal élni. Azonban éppen abban van Urunk kimondhatatlan szeretete, hogy ekkora hiányosságunk ellenére is megajándékoz Szentlelkével. Így ereje a mi gyengeségünk felszámolása, ébresztése a mi halálos álmunk megsemmisítése, közeledése a mi távolodásunk megállítása.
Nem lehet kevesebb a mi pünkösdi imádságunk, mint alázatos lélekben való térdre ereszkedés azzal a kéréssel, hogy: Jövel teremtő Szentlélek!
Nagyvárad, 2012. április 20.
A békesség kötelékében,
Csűry István püspök

 

Szóljon hozzá