Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Interakt v el ad s az internetr l Petty nben
[*~ alt *]

Interakt v el ad s az internetr l Petty nben

Forr s: frissujsag.ro

A Petty ni Reform tus Egyh zk zs g el ad s-sorozatot ind tott el, amelyen Fleisz Kinga pszichol gus ad tan csot gyerekek s feln ttek sz m ra a mindennapi let nagy k rd seivel kapcsolatban. A petty niek ebben az vben m g t el ad sra sz m thatnak m s-m s t m kban.

Az els el ad son a petty ni gyerekek s feln ttek mellett Erdei rva Istv n lelkip sztor s Erdei rva Erika magyartan r ir ny t s val r szt vettek szamoskrass i s dobr csap ti fiatalok is. Genda rp d Szabolcs petty ni lelkip sztor M t evang lium nak azt a r sz t v lasztotta r vid igehirdet s nek alapig j l, amikor J zus arra intette a tan tv nyait, hogy engedj k hozz a gyermekeket: “Hagyjatok b k t e kis gyermekeknek, s ne tilts tok meg nekik, hogy hozz m j jjenek; mert ilyenek a mennyeknek orsz ga.” (M t 19:14)

Fleisz Kinga pszichol gus interakt v el ad son besz lt az internet s a mobiltelefon hasznos s k ros hat sair l. A mobiltelefont nagyon sok j s rossz c lra lehet haszn lni. Az el ad egyszer p ld kkal s hasonlatokkal h vta fel a figyelmet a k ros hat sokra. A telefonnak van egy sug rz sa, ami kihat az agyra, egysz val but t. Nagyon sok inform ci jut el hozz nk az eszk z n kereszt l, ezek lek tik a haszn l j t, el bb-ut bb f gg v teszik, s elvonj k ket m s tev kenys gekt l. Nagyon sok iskol s a tanul st szor tja h tt rbe, hogy k vetni tudja a Facebookon fut inform ci kat, magyar zta az el ad , felh vva a figyelmet annak vesz ly re is, hogy az embernek a gondolkod sa fel letess v lik, ha mindent k szen kap, a k szen kapott inform ci k viszont csak abban a pillanatban rv nyesek, gy az eg sz f l sleges. Facebookon lehetnek az embernek bar tai, de ezek olyanok, mintha csak lmodn nak a bar ts gr l, a val s gban nem l teznek. Nagyon sokan tesznek fel f nyk peket a k z ss gi oldalakra, s ezeken a k peken igyekeznek min l t k letesebbnek vagy min l trendibbnek felt ntetni magukat, s m sok sz m ra gy t nik, hogy a k pen l that szem lynek minden rendben van az let ben, emiatt elszomorodik, hogy mindenkinek j lete van, csak neki nincs. A v g n mindenki azt hiszi, hogy m soknak j , csak neki nem. Azokat, akik sokat t ltenek az internet el tt, elt lti az mag ny rz se, depresszi sakk v lnak, s minden rt a k rnyezet ket teszik felel ss . Az internetf gg k nagyon sok l nyeges dologr l lemaradnak, sok mindent nem tanulnak meg az letr l, ez rt nem tudnak beilleszkedni a k z ss gekbe, s t, mag n leti probl m k is jelentkeznek n luk, magyar zta a pszichol gus. Fleisz Kinga a r sztvev kkel egy tt kereste a v laszt arra a k rd sre, hogyan seg thetnek a sz l k a gyerekeknek, hogy kevesebbet haszn lj k a telefont. T bb v lasz is elhangzott, a szakember szerint a legnagyobb seg ts g az, ha a sz l k sem t ltenek t l sok id t a telefon vagy a sz m t g p el tt, hanem t bb id t ford tanak a k z s j t kokra s foglalkoz sokra. Interneten kereszt l nem lehet tapasztalatot szerezni; ha a gyerek otthon nem l szszer s rzelmekt l d s k rnyezetben, k z ss gekben sem tud majd viselkedni s az otthon tapasztaltak befoly solj k majd az p rkapcsolatait is, mutatott r Fleisz Kinga. Az el ad nem foglalt ll st, hogy j vagy rossz-e az, ha egy gyerek vagy egy feln tt internetezik, mert annak vannak j s rossz oldalai is. Amennyi id t t lt egy szem ly az interneten, annyi ideig van gipszben a boldogs ga – fogalmazta meg Fleisz Kinga.

Az el ad st k vet en a r sztvev k k rd seket tettek fel az el ad nak, majd megter lt az asztal, T th kos DJ pedig zen t biztos tott a fiatalok sz m ra a sz rakoz shoz.

Elek Gy rgy

Szóljon hozzá