Kezdőlap / Imahét 2015 / Imanapok Szatm rhegyen
[*~ alt *]

Imanapok Szatm rhegyen

A 2015- s imah t alkalm b l Szatm rhegyi Reform tus Egyh zk zs gben a k vetkez lelkip sztorok teljes tenek igehirdet i szolg latot:

  • Janu r 15. Tukacs J zsef Nagyk roly-Belv ros (Nagyk rolyi Egyh zmegye)
  • Janu r 22. Somfalvi Edit Kolozsv r, Protest ns Teol giai Int zet
  • Janu r 28. Tarsoly Eszter Bodroghalom (Magyarorsz g)
  • Febru r 5. Varga Botond Kisb bony, T rterebes
  • Febru r 12. Mih ly Lehel Hagym sl pos (Nagyb nyai Egyh zmegye)
  • Febru r 19. Kiss J zsef Szatm rp lfalva
  • Febru r 26. Visky J nos Kolozsv r-Bulg riatelep (Kolozsv ri Egyh zmegye)

Az igehirdet si alkalmak cs t rt k nk nt 17.30-kor kezd dnek. Helysz n: a gy lekezeti h z. Szeretettel v runk minden rdekl d t!

Illesse k sz net a pedag gusainkat a gyermekek felk sz t s rt, az ifj s got, a n sz vets get s a presbit riumot a szavalatok rt, nekek rt. K sz n nk sz pen minden hozz j rul st, aj nd kot s az ell t sban ny jtott seg ts get!

Kov cs J zsef

lelkip sztor

Szóljon hozzá