Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Imaheti program 2012

Imaheti program 2012

http://www.magyarkurir.hu/kepek/hirek/28743/fokep/k1.jpg

Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

IMAHÉT
A Krisztus-hívők egységéért
2012. január 15-22.

„… mindnyájan el fogunk változni.”
(1Kor 15,51)

1. nap
Főtéma: A szolgáló Krisztus átformál
Alapige: Az Emberfia azért jött, hogy szolgáljon. (Mk 10,45)
Olvasmányok:
• Zak 9,9-10 A király igaz és diadalmas
• Zsolt 131 Az alázatos ember éneke
• Róm 12,3-8 A kegyelmi ajándékok sokfélesége
• Mk 10,42-45 Az Emberfia azért jött, hogy szolgáljon

2. nap
Főtéma: Az Úrra való csendes várakozás átformál
Alapige: „Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot”. (Mt 3,15)
Olvasmányok:
• 1Sám 1,1-20 Anna bizalma és türelmes várakozása
• Zsolt 40 Türelmesen várni az Úrra
• Zsid 11,32-34 Hit által királyságokat igáztak le, igazságot szolgáltattak
• Mt 3,13-17 Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot

3. nap
Főtéma: A szenvedő Szolga átformál
Alapige: Krisztus szenvedett értünk (1Pt 2,21)
Olvasmányok:
• Ézs 53,3-11 Isten Szenvedő Szolgája
• Zsolt 22,12-24 Ő nem veti meg a nyomorultat szenvedésében
• 1Pt 2,21-25 Krisztus szenvedett értünk
• Lk 24,25-27 Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak?

4. nap
Főtéma: Az Úr gonosz feletti győzelme átformál
Alapige: Győzd le a rosszat jóval! (Rom 12,21)
Olvasmányok:
• 2Móz 23,1-9 Ne állj a rosszat akaró többség mellé
• Zsolt 1 Boldog az ember, aki az Úr törvényében gyönyörködik
• Rom 12,17-21 Te győzd le a rosszat jóval
• Mt 4,1-11 Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!

5. nap
Főtéma: A feltámadott Úr békessége átformál
Alapige: Jézus közéjük lépett és ezt mondta: Békesség néktek! (Jn 20,19)
Olvasmányok:
• Mal 3,23-24 Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz
• Zsolt 133. Ó, mily szép és gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek
• Ef 2,14-20 Megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában
• Jn 20,19-23 Jézus közéjük lépett és ezt mondta: Békesség néktek!

6. nap
Főtéma: Isten állhatatos szeretete átformál
Alapige: Ez a győzelem, a mi hitünk (1Jn 5,4)
Olvasmányok:
• Hab 3,1-19 Az Úr, az én Uram ad nekem erőt
• Zsolt 136, 1-4 és 23-26 Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete
• 1Jn 5,1-6 Ez a győzelem, a mi hitünk
• Jn 15,9-17 Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért

7. nap
Főtéma: A Jó Pásztor átformál
Alapige: Legeltessétek az én juhaimat (Jn 21,17)
Olvasmányok:
• 1 Sám 2,1-10 Senkit sem tesz hőssé a maga ereje
• Zsolt 23 Mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem
• Ef 6,10-20 Erősödjetek meg az Úrban
• Jn 21,15-19 Legeltessétek az én juhaimat

8. nap
Főtéma: Krisztus uralma egyesít
Alapige: Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön királyi székemen. (Jel 3,21)
Olvasmányok:
• 1Krón 29,10-13 A te kezedben van az erő és hatalom, a te kezed tehet bárkit naggyá és erőssé
• Zsolt 21,1-7 Hiszen gazdag áldással fordulsz feléje, fejére színarany koronát teszel
• Jel 3,19b-22 Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön királyi székemen
• Jn 12,23-26 És ha valaki nekem szolgál, megbecsüli azt az Atya

 

Szóljon hozzá