Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Imaheti gondolatok – 3. nap – Egy test

Imaheti gondolatok – 3. nap – Egy test

„Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket” (Jn 15,12b)

Aki elolvasta József Attila „Iszonyat” című versét, tudja és megérti, mi történhet egy gyermekkel, ha nem az édesanya eteti, aki a testét és az ölelését adja édes tápnak, és így szeretni, örülni és ragaszkodni is megtanítja gyermekét. A szeretet – Feldmár András szerint – azt jelenti, hogy „szolgálni valakit”, ugyanis, ha csak a szeretet szava lebeg az emberekben, az nem más, mint szentimentalizmus. Nemcsak a magyar pszichoterapeuta gondolata ez, hanem Albert Schweitzeré is, akinek életalapelve „a szelíd szeretet szolgálata” (a szerző „Életem és gondolataim” című könyvében ír erről).

A fenti sorok harmóniában vannak Gyökössy Endre figyelmeztetésével, aki szerint a szeretetet tanulni kell. Ez a fajta elsajátítás még a méhben elkezdődik, amikor a magzat különböző érzékszervi csatornákon keresztül részesül a gondoskodó szeretetben. Később pedig a szülők és a szűk családi mikrokozmosz a helyszíne a szeretet-iskolának. A gyermek itt kap példát, mintát, és azokat másolva alakul ki benne a szeretetről való fogalma. Gary Chapman család- és párterapeutáta „Az öt szeretetnyelv” című munkájában gyakorlati útmutatásokat ad arra vonatkozóan, hogy a szeretet hogyan manifesztálódhat, azaz TESTesülhet meg az emberek közötti kapcsolatokban és interakciókban.

Az imahét harmadik napjának központi üzenete a szeretet mezsgyéjén az „EGY TEST” gondolata. Valóban így van, hiszen a szeretet mindig egy testből születik, az édesanyából, és akkor „teljesíti be küldetését”, ha „egy test”-ként éljük meg kapcsolatunkat (érdekes, hogy a csecsemőnek az első hónapokban még nincs önálló test-tudata, ezért azt hiszi, hogy ő és az őt tápláló édesanya valójában egy test). Egy testként egymást szolgálva és elfogadva, egymástól tanulva és egymást tanítva, egymásért áldozatokat hozva, együtt sírva és nevetve – ez az őszinte szeretet. Jézus testet öltése, szenvedése, halála és feltámadása bizonyíték arra, hogy Ő nemcsak szavakkal szeretett. Ő ebben csodálatos példát adott nekünk. Tanuljunk szeretni!   Ámen!

Király Lajos

szatmári esperes,

batizi lp

Szóljon hozzá