Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Imah t a Szatm r – Szigetlankai Reform tus Egyh zk zs gben
[*~ alt *]

Imah t a Szatm r – Szigetlankai Reform tus Egyh zk zs gben

Gy lekezet nkben, ebben az esztend ben az egyetemes imah t janu r 18 s 25 k z tt lesz megtartva, melynek keret n bel l, minden este m s – m s lelkip sztor hirdeti k z tt nk Isten nagys gos dolgait. H tf n Istv nfi Szil rd – katolikus k pl n (Szentcsal d pl b nia), kedden Fazekas Ildik – avasfels falui lelkip sztorn , szerd n Bogya rp d apahegyi lelkip sztor, cs t rt k n Sz cs S ndor Szatm rn meti baptista lelkip sztor, p nteken Nagy Erika s rk z jlaki lelkip sztorn , szombaton S ndor Andr s magyargoroszl i lelkip sztor fog igehirdet si szolg latot v gezni. Ezek az alkalmak minden este 18 rai kezdettel lesznek megtartva. Janu r 25.- n, vas rnap d lel tt a 10 rakor kezd d istentiszteleten Kov cs S ndor, a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye esperese fog szolg lni. A d lel tti istentiszteleten megter tj k az Asr szent asztal t, hogy m lt k ppen adjunk h l t az imah t ld sai rt. A z r istentiszteleten, mely d lut n 17 rakor kezd dik majd, Nagy R bert, helyi lelkip sztor fog majd ig t hirdetni, melynek keret ben a gy lekezet megtekinthet egy filmet a h zass g, a csal di let v ls gair l, s az azokb l kivezet tr l. Alkalmainkat gy lekezet nk nekkar nak, ifjainak s gyermekeinek szolg lata teszi nnepibb . Imaheti istentiszteleteinkre mindenkit szeretettel v runk.

Nagy R bert, Szatm r – Szigetlanka

Szóljon hozzá