Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Imah t a Krisztus-h v k egys g rt 2017 – Megb k l s

Imah t a Krisztus-h v k egys g rt 2017 – Megb k l s

Az v els negyed ben egyh zmegy nk gy lekezetei is megszervezik az egyetemes imahetet. T ma: Megb k l s – Krisztus szeretete szorongat minket
Bibliaolvas s:
“Mert Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenki rt, akkor mindenki meghalt; s az rt halt meg mindenki rt, hogy akik lnek, t bb ne nmaguknak ljenek, hanem annak, aki rt k meghalt s felt madt. Asgyhogy mi mostant l fogva senkit nem ismer nk test szerint: ha ismert k is Krisztust test szerint, most m r t sem gy ismerj k. Ez rt ha valaki Krisztusban van, j teremt s az: a r gi elm lt, s me: j j tt l tre. Mindez pedig Istent l van, aki megb k ltetett minket nmag val Krisztus ltal, s nek nk adta a b k ltet s szolg lat t. Isten ugyanis Krisztusban megb k ltette a vil got nmag val, gyhogy nem tulajdon totta nekik v tkeiket, s r nk b zta a b k ltet s ig j t. Teh t Krisztus rt j rva k vets gben, mintha Isten k rne ltalunk: Krisztus rt k r nk, b k ljetek meg Istennel!” (2Kor 5,14-20)

1. nap: Egy meghalt mindenki rt (2Kor 5,14)

zs 53,4-12 Fel ldozta mag t j v t tel l.
Zsolt 118,1.14-29 Az Asr nem adott t a hal lnak.
1Jn 2,1-2 Krisztus engesztel ldozat az eg sz vil g b n rt.
Jn 15,13-17 let t adja bar tai rt.

2. nap: T bb ne nmaguknak lj nk (2Kor 5,15)

Mik 6,6-8 Az Asr megmondta neked, hogy mi a j .
Zsolt 25,1-5 Szabad t Istenem, utaidat ismertesd meg velem!
1Jn 4,19-21 Mi az rt szeret nk, mert Isten el bb szeretett minket.
Mt 16,24-26 Aki elveszti az let t n rtem, megtal lja azt.

3. nap: Senkit nem ismer nk test szerint (2Kor 5,16)

1S m 16,1. 6-7 Az Asr azt n zi, ami a sz vben van.
Zsolt 19,7-13 Az Asr parancsolata vil gos, ragyog v teszi a szemet.
ApCsel 9,1-19 Saulb l P l lesz.
Mt 5,1-12 Kik a boldogok?

4. nap: A r gi elm lt (2Kor 5,17)

1M z 19,15-26 Ne n zz h tra!
Zsolt 77,5-15 Isten nem felejtette kegyelm t.
Fil 3,7-14 Ami m g ttem van, azt elfelejtve.
Lk 9,57-62 Tedd a kezed az eke szarv ra!

5. nap: Asj j tt l tre (2Kor 5,17)

Ez k 36,25-27 Asj sz vet adok nektek.
Zsolt 126 Megtelve rvendez ssel.
Kol 3,9-17 Krisztusban meg julva.
Jn 3,1-8 L lek ltal jj sz letve.

6. nap: Isten megb k ltetett minket nmag val (2Kor 5,18)

1M z 17,1-8 Az Asr meg j tja sz vets g t brah mmal.
Zsolt 98 L tt k a f ld n minden tt Isten nk szabad t s t.
R m 5,6-11 Megb k ltett nk Istennel Fia hal la ltal.
Lk 2,8-14 Nagy r met hirdetek nektek!

7. nap: A b k ltet s szolg lata (2Kor 5,18-19)

1M z 50,15-21 J zsef megb k l testv reivel.
Zsolt 72 Isten uralma igazs got s b k t hoz.

1Jn 3,16b-21 Az igazi testv ri szeretet.
Jn 17,20-26 J zus k ny r g, hogy mindny jan egyek legy nk.

8. nap: B k ljetek meg Istennel! (2Kor 5,20)

Mik 4,1-5 Az utols napokban az Asr igazs got szolg ltat.
Zsolt 87 Dics dolgokat besz lnek az Asrr l.
Jel 21,1-5a Asj g s j f ld.
Jn 20,11-18 A felt madottal val tal lkoz s szolg latra vezet.

Szóljon hozzá