Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Im dkozz! Hatsz, nemzeted rt – M rcius idusa Erd d n
[*~ alt *]

Im dkozz! Hatsz, nemzeted rt – M rcius idusa Erd d n

Ha Szatm r megy ben valahol kiemelked figyelmet rdemel a nemzeti nnep, akkor mindenk ppen Erd d len j r ebben. Az egykor Pet fi S ndor s Szendrey J lia h zass gk t s nek otthont ad v rosk ban id n is m lt k ppen nnepeltek.

Hogy az erd diek is csatlakozni tudjanak a 15-i k zponti rendezv nyhez, egy nappal el tte, azaz kedden nnepeltek. A reform tus templomban 16 rakor kezd d tt a k z s nnep, ahol a szinte megtelt hajl kban R cz Ervin h zigazda lelk sz hirdette az Asr szav t a 106. zsolt r 23. verse alapj n: “(Isten) azt gondolta, hogy kipuszt tja ket, de v lasztottja, M zes el be llt a hasad kba, hogy elford tsa haragj t, s el ne vesz tse ket.” r k letfontoss g k rd s az, hogy im dkozunk-e a nemzet nk rt. Vajon Isten tal l-e k – betonkem ny, hiteles im dkoz let embereket n p nk k r ben, akik oda llnak a r sre, vagy csak a m z, a habarcs, a “s der” megy hit s magyars g tekintet ben? – tette fel a k rd st az igehirdet . Ugyanakkor b tor tott Istennek engedelmesked , benne b z letre. Varga S ndor sz nm v sz v laszolt szavalat val az igehirdet sre.

Keresk nyi S ndor irodalomt rt n sz Pet fi eszmeis g r l tartott rdekes el ad st, hiszen a “term szet vadvir ga” nemcsak po tikailag, hanem eszmeileg is nagyon m velt volt. Az el ad elmondta, hogy Pet fit rendk v l rz kenyen rintett minden t rsadalmi egyenl tlens g, a l zad gondolkod s magyar modellje: “Egyenl ek vagyunk m s nemzettel, most feladatunk van a vil gt rt nelemben, m lt nak lenni nmagunkhoz.” – vallotta a k lt . Az el ad st k vet en egy saj t vers hangzott el Bumb r M rton tehets ges ifj ajk r l.

A nemzeti im ds g el nekl se ut n a templom el tti Pet fi-Szendrey szoborn l Luk cs Gy ngyi a helyi iskola aligazgat n je konfer lt, a polg rmester k sz nt tt, verses- nekes el ad st adtak el a gyermekek Kajt r Magdolna felk sz t s ben. Az nneps g koszor z ssal s szeretetvend gs ggel rt v get.

Szóljon hozzá