Imádkozó asszonyok a magyar nyelvű Biblia fővárosában

Kincsünk a magyar nyelvű Biblia mottóval július 19-én, szombaton a nagykárolyi református templomban tartotta a Királyhágómelléki Református Nőszövetség a XV. konferenciáját. Három püspök (Dr. Márkus Mihály nyugalmazott dunántúli püspök, Ft. Csomós József tiszáninneni főpásztor és Ft. Csűry István királyhágómelléki elöljáró) jelenlétében több mint másfélezer asszony gyülekezett a templomba és köré, hogy áldja és dicsérje mindenható … Bővebben: Imádkozó asszonyok a magyar nyelvű Biblia fővárosában