Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Imacs t rt ki alkalmak Szatm rhegyen

Imacs t rt ki alkalmak Szatm rhegyen

A Szatm rhegyi Reform tus Egyh zk zs g az elm lt hetekben-h napokban imaalkalmakat szerveztek, vend g lelkip sztorok szolg lat val.

Barta Barnab s r mai katolikus p sp ki titk r, M sz ros Mih ly szamosdobi lelkip sztor, K p r Gyula l z ri lelk sz, Farkas Zsolt egyh zker leti el ad tan csos s Kir ly Lajos esperes szolg lt cs t rt k nk nt a Szatm rhegy Reform tus Egyh zk zs g nek gy lekezeti term ben. Az alkalomsorozatot ezen a h ten R cz Ervin erd di lelkip sztor z rta.

A legut bbi alkalmon a K lcsey Ferenc F gimn zium szatm rhegyi di kjai Kov cs Erika vall stan rn j k vezet s vel is szolg ltak, Istent dics r nekeket s tanuls gos t rt neteket tolm csolva a gy lekezetnek.

Annak aprop k n, hogy R cz Ervin szomsz d lelk sz, mint egyh zmegyei ifj s gi el ad a K lcseyben is hirdeti az evang liumot, erre az alkalomra is elhivatott s J nos apostol szavaival mondta: “Abb l ismerj k a szeretetet, hogy az let t adta rt nk; ez rt mi is tartozunk azzal, hogy let nket adjuk testv reink rt. Akinek pedig vil gi javai vannak, de eln zi, hogy a testv re sz ks get szenved, s bez rja el tte a sz v t, abban hogyan maradhatna meg az Isten szeretete? Gyermekeim, ne sz val szeress nk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel s igazs ggal” (1J n 3,16) A krisztusi szeretet nem puh ny szeretet, hanem olyan, ami er s s tettekben is megnyilv nul. Ha nem z rk zunk be, s befogadjuk t az let nkbe, akkor annyira t lcsordul benn nk, hogy nem z rhatjuk magunkba, tov bb kell adjuk. Ebb l lehet er nk megbocs tani s kib k lni egym ssal.

Kov cs J zsef helyi lelk sz megk sz nte a m sort s a pr dik ci t. A gy lekezet gyermekei s lelkes tagjai is mindent megtettek k l nb z szolg lataikkal az rt, hogy rendben t rt njen az alkalomsorozat.

Szóljon hozzá