Igazság, békesség, öröm – pünkösd Szigetlankán

Tizenhat konfirmandus először vett úrvacsorát Szigetlankán. Legátus igehirdetése, énekkar és Lanka trió szolgálata gazdagította pünkösd ünnepét.

Vasárnap délelőtt úrvacsorai közösségben a gyülekezet énekcsapata egy bűnvalló és egy Szentlelket kérő énekkel hangolt, majd szólt az Ige: „Vigyázzatok, ne káromolják azt a jót, amelyben részesültetek. Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és öröm a Szentlélekben, mert aki így szolgál Krisztusnak, az kedves Isten előtt, és megbízható az emberek előtt.” (Róma 14,16-18) Erőt kell meríteni a jóból és nem káromolni azt! Isten országa elérhető közelségben van, ma még „schengeni övezet”-en belül van, és ez nem ijesztő, hanem vigasztaló. Az Isten országa igazság. Boldogok vagyunk, ha rá szomjazunk. Három a magyar igazság, és egy a ráaadás, Isten kegyelme az a plusz, ami biztonságot ad életünknek, megigazulás amely által üdvbizonyosságban élhetem életemet, egyedül Krisztus érdeméért. Isten országa békesség, mely egyensúlyba hoz. A fül az egyensúlyért felelős szerv, még jó, hogy a hit hallásból van. A körülmények ellenére belül működhet a békesség, mely minden értelmet felül halad. Isten országa öröm Szentlélekben. Nemcsak örömforrás ez, hanem örömtenger, de csak akkor érvényes ez, ha nem én vagyok a kör közepén, hanem Isten. – mondta igehirdetésében Rácz Ervin szigetlankai lelkipásztor. Erre tökéletesen válaszolt a Lanka Trió éneke is (Papp Krisztina, Csorvási Mihály, Antal Mátyás): “Nem akarsz félszívű követőt. Lényem tiéd. Jöjj, légy karomra tett örök pecsét, pecsét a szívemen… Légy tűz, mely lelkem mélyén ég! Légy bennem folyton izzó láng! Légy tűz, mely lelkem mélyén ég! Amíg egybeolvadnánk.”

Az egy héttel azelőtt konfirmálók először járulhattak az úrasztalához, hat lány és tíz fiú csatlakozott az úrvacsorai közösséghez. Több olyan család is volt, akik már így teljes létszámban járulhattak a kegyelem asztalához, és ebbéli örömük kifejeződött.

Ünnepi legátus is szolgált Szigetlankán az ünnepen. Domokos Attila Zsolt Szilágysámsonból érkezett, Kolozsváron negyedéves teológus. Ünnep másodnapján a 2 Timótheus 1:6-7 alapján szólt az igehirdetés: Ezért emlékeztetlek téged, hogy éleszd fel magadban Isten kegyelmi ajándékának tüzét, amely kézrátételem által van benned. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” Az Isten kegyelmi ajándékát elnyert ember erős ember, mert nem a maga erejére kell támaszkodnia, hanem a benne és általa munkálkodó Lélek erejére. A szeretet lelkét is kaptuk. Önmagunktól csak önzésre, szeretetlenségre, személyválogatásra vagyunk képesek. De ha Isten Lelke kiárad szívünkbe, képessé tesz az Isten akarata szerinti életre, akinek a többiek üdvössége fontosabb lesz, mint a saját élete. Nem a mindenkinek mindig mindenben igazat adó szeretet ez, hanem a másokért felelősséget érző szeretet. A Lélek tüzét felgerjeszteni elsősorban azt jelenti, ne engedjük, hogy a nagy Tűzoltó, a Kísértő kioltsa azzal, hogy elhiteti velünk, hogy nincs erőnk, hogy gyengék vagyunk. Felgerjeszteni a lélek tüzét továbbá azt jelenti, hogy élni kell az ajándékkal, használni kell. Engedelmeskedni kell, igent kell mondani az indításnak, amit a Lélek ébreszt a szívünkben. Ezt az indítást nagyon sokféle módon adhatja a Lélek. – mondta a légátus.

További képek: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.735747781884978&type=3

Vélemény, hozzászólás?