Ifjúsági vezetők Kopácson

Ifjúsági munkával foglalkozó református lelkészek, lelkes önkéntesek és ifi-vezetők találkoztak Horvátországban, érkezve a Kárpát-medence szintem minden részéből, hogy épüljenek egymás hite által és, hogy találkozzanak magukhoz hasonló missziós küldetés tüzében égő társaikkal.

Ezen a héten a találkozón hétfőtől szerdáig a horvátországi Kopácson tanácskoztak. A Királyhágómelléki Református Egyházkerületet Jobb Domokos ombodi lelkész, egyházkerületi missziói előadó tanácsos, Mikló István Boldizsár nagyszalontai lelkész, egyházkerületi katekétikai előadó, Nagy Tibor szilágybagosi lelkész szilágysomlyói egyházmegyei ifjúsági előadó és Rácz Ervin Szatmár-szigetlankai lelkipásztor, szatmári egyházmegyei ifjúsági előadó képviselte.

A Generális Konvent Ifjúsági Bizottság (GeKIB) üléseinek célja, hogy a Kárpát-medence ifjúságával dolgozó lelkipásztoroknak és ifjúsági munkásoknak adjon lehetőséget arra, hogy az együttműködés útjairól és lehetőségeiről beszélgethessenek, akár kötött akár kötetlen keretek között. A félévente szervezett rendezvény azonban nem csak a találkozások és közös projektek kigondolására, hanem lelki és szakmai feltöltekezésre és továbbképzésre is remek lehetőség. Jövő tavasszal tíz éves lesz ez a munkaközösség, melynek élére Édes Gábor Budapest-fasori lelkészt nevezték ki, ő lévén ezentúl a Magyarországi Református Zsinati Ifjúsági Iroda vezetője. Ezen a találkozón nagyrész a Hogyan tovább GeKIB? kérdése tevődött fel a leghangsúlyosabban.

Szenn Péter helyi püspök fogadta a közösséget elmondva, hogy a házigazda szerep elvállalásával nem titkolt célja volt a főpásztornak az, hogy úgymond visszategye a térképre a térséget, tudatva, hogy élnek még ott református magyarok. A vele készült interjút a Harangszó Rádióban, a City Rádó műsorában hallhatják szombaton 11 órától. Egyébként a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház hivatalosan a Történelmi Egyházak kategóriájába sorolandó. Része az európai vallási és kulturális identitásnak, és gyökereiben annak alakulásához is jelentősen hozzájárult. Ez a legidősebb protestáns egyházi szervezet, amelynek jogfolytonossága van a XVI. századi reformációtól napjainkig. Ma a reformátusság létszámát illetőleg a legnagyobb részben Baranyában és Kelet-Szlavóniában helyezkedik el, több mint 3000 önmagát reformátusnak valló taggal. Létszámában ez a legnagyobb Protestáns Egyház Horvátországban.

A GeKIB résztvevői mindamellett, hogy együtt tanácskoztak, megismerkedhettek az ottani egyházi helyzettel és lélegzetelállító tájak szemlélőivé válhattak a Kopácsi réten.

Vélemény, hozzászólás?