Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Id sek vas rnapja Halmiban
[*~ alt *]

Id sek vas rnapja Halmiban

Okt ber 2- n vas rnap d lel tt a Halmi Reform tus Egyh zk zs g tagjai rendhagy istentiszteleten vehetett r szt. A helyi lelkip sztor el z leg hirdette, hogy az “Id sek Vil gnapja” alkalm b l meglepet st k sz t s h vja – v rja azokat is, akik betegs g k, testi gyenges g k miatt ritk n jutnak el a templomba.

Az igehirdet s alapig je M zes els k nyve 23, 2-t l 4-ig, valamint a 25. r sz 7-t l 11-ig terjed versei voltak.

” s meghalt S ra Kirjat-Arb ban, azaz Hebr nban, a K na n f ldj n, s bement brah m S r hoz, hogy gy szolja s elsirassa t. Azut n f lkelt brah m az halottja mell l, s gy sz lt H t fiaihoz: Idegen s j vev ny vagyok k z ttetek, adjatok nekem s rhelynek val birtokot tin latok, hadd temessem oda a halottamat.” …

“Ez brah m let nek ideje, amelyet meg rt: sz zhetven t esztend . s elhunyt brah m, meghalt j v ns gben, regen s betelve az lettel, s el dei mell temett k. Fiai, Izs k s Izmael temett k el Makp la barlangj ban, Efr nnak, a hettita C har fi nak mezej n, Mamr val szemben. Azon a mez n, melyet brah m H t fiait l vett: ott temett k el brah mot s feles g t, S r t. brah m hal la ut n Isten meg ldotta fi t, Izs kot. Izs k pedig a Lahajr i-k tn l lakott.”

Az sz vets g egyik kimagasl alakj nak, brah mnak s feles g nek S r nak sorsa, f ldi lete s k zdelmei, illetve elv l suk (S ra hal la) domborodott ki a lelkip sztor igehirdet s b l. E k t bibliai alak, akik eg sz let k sor n Isten akakrat t k vett k, Neki engedelmeskedtek s let k v g n is h s gesek tudtak maradni az Istenhez s egym shoz.

Az id sek sz m ra k sz tett meglepete s az igei zenet ut n k vetkezett. A vall s r s gyermekek lelkes nekl se, Onica Yasmin vall s r s szavalata illetve K llai Bianka a Reform tus Gimn zium tanul j nak – a gy lekezet ifj s gi csoportj nak tagja – szavalata tmeleg tett k a lelkeket. A m sor meg rvendeztette a jelen lev nagysz l ket, rokonokat s az eg sz gy lekezet valamennyi tagj t. Felv telr l, kivet tve elhangzott az ismeretlen szerz toll b l sz rmaz : K rtem Istent c m szinte im ds g. A megelepet sek sor t becsei Istv n: Szeress tek az regeket c m k nnyeket fakaszt , de ann l szebb s szinte sorainak meghallgat sa z rta. Ezek mindenkire egyar nt nagy hat st gyakoroltak.

Istentisztelet ut n a templom el tt szer ny szeretetvend gs g v rta a sz pkor nnepelteket. R g nem l tott ismer s k is r lhettek egym snak a gy ny r szi naps t sben.

“Istennek legyen h la ez rt a sz p nap rt. K sz nj k Elek Arnold tiszteletes rnak, hogy fiatal kora ellen re is figyelmet szentel nek nk. gy egy kis id re elfelejthett k gondjainkat s az id s korral j r neh zs geket is.”

A halmi ” regek” nev ben

V zaknai Kl ra

Szerk megj: K sz nj k a k peket Marozs n Ant nia IK -snek

Szóljon hozzá