Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Huszon t dik kumenikus Vil gimanap, must rmagnyi hittel
[*~ alt *]

Huszon t dik kumenikus Vil gimanap, must rmagnyi hittel

Az kumenikus Vil gimanapot 1887 ta tartj k az asszonyok vil got tfog imal ncolatban, melyhez kapcsol dnak venk nt, csaknem k tsz z orsz gban, m rcius els p ntek n. Orsz gunkban huszon t ve folyik az im dkoz inform l d s s cselekv bizonys gt tel. Id n F l p-szigetek asszonyai ll tott k ssze az aktu lis t m t. Szatm ron is egy tt im dkoztak a t rt nelmi egyh zak asszonyai, imm ron huszon t dik alkalommal.

Ezen az nnepi esem nyen, p nteken, Szatm rn meti-Szamos-negyedi gy lekezet templom ban Dr. B kefy Lajosn Dr. R hrig Klaudia lelkip sztorn hirdette a must rmagr l sz l p ld zat alapj n Isten szav t: “Majd azt mondta: Mihez hasonl tsuk az Isten orsz g t? Milyen p ld zattal lj nk? A must rmaghoz hasonl that , amely amikor a f ldbe vetik, minden f ldi magn l kisebb, de miut n elvetett k, feln , s minden vetem nyn l nagyobb lesz, s nagy gakat hajt, akkor kat, hogy rny k ban f szket rakhatnak az gi madarak. s sok ilyen p ld zatban hirdette nekik az ig t, csak hogy meg rts k. P ld zat n lk l nem is besz lt hozz juk, de maguk k z tt a tan tv nyainak mindent megmagyar zott.” (Mk 4,30-34) Ne becs lj k le az let kis dolgait, Isten a must rmagnyi hitet is naggy tudja tenni! – sz lt a b tor t s. A hit s az im ds g k vetkezm nye a j cselekedet, igy p l Isten orsz ga.

Bogya Kis M ria h zigazda lelk szn , a vil gimanap szatm ri r gi j nak koordin tora, k sz nt tte a gy lekezetet, majd az kumenikus N sz vets gi Bizotts g t bbi tagj val egy tt F l p-szigetek asszonyainak im it tolm csolta. A bizotts g tagjai: Nagy Erika reform tus egyh zmegyei n sz vets gi eln k, R p ssy M ria r mai katolikus-, Pallai Eleon ra g r g katolikus-, Sz cs Zsuzsanna-T nde baptista-, P lffy Anna-M ria unit rius-, Illy s-Gul csi Andrea evang likus n sz vets gi eln k kalauzolt el a t l nk messze, de hittel l asszonyok vil g ba. Orosz M rta s Sfara Gr ta nektan t ssal gazdag totta az alkalmat. Kir ly Lajos a 25. zsolt r szavaival k sz nt tt: “sz vemet hozz d emelem.”

Az im ds g v g n a k vetkez sz veggel ldott k meg egym st a jelenlev k: ” ldjon meg minket az Isten, aki az igazs goss g forr sa. ldjon meg minket J zus Krisztus, aki az igazs gtalans got s ld ztet st rt nk elszenvedte. ldjon meg minket a Szentl lek, aki er t ad, hogy az igazs goss g s b kess g rdek ben munk lkodjunk. Isten ld sa legyen mindig vel nk!”

Dr. B kefy Lajos lelkip sztor, a Presbiter lap f szerkeszt je, aki jelen volt a Szamos-negyedi templom szentel s n is, 2000-ben mint sajt s, Kereszty n n k J zus Krisztus szolg lat ban c mmel tartott sz kimond , tudom nyosan al t masztott, rdekfesz t el ad st, de ugyanakkor bresztette is a jelenlev kereszty neket: nem babra megy a j t k, hanem must rmagra!

Szóljon hozzá