Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Húsvéti üzenet a Királyhágómelléki Református Nőszövetségeknek

Húsvéti üzenet a Királyhágómelléki Református Nőszövetségeknek

„Ti is azért most ugyan szomorúságban vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a ti szívetek, és senki el nem veszi tőletek a ti örömeteket.“ (János 16,22)

Kedves Testvéreim!

Az Úr Jézus Krisztus szenvedése és halála előtti időszakban mondja el utolsó búcsúbeszédeit, így készítve fel tanítványait a megpróbáltatásokra, amelyek Mesterük szenvedése idején őrájuk is várnak. Az ige első része a nagyböjt szomorúságát, az elválás fájdalmát idézi, amit a tanítványok és a mindenkori keresztyén ember a Húsvét előtti időszakban átél. Most, röviddel a feltámadás ünnepe előtt a mi Urunk Jézus szenvedéseire tekintünk, de a koronavírus rettenetes pusztításaira is gondolunk, amely félelemben és rettegésben tartja a világot. Szomorúságunk oka a Jézus érettünk való szenvedéseinek ténye, kereszthalála, s a másik ok, a mindennapi életünket megszomorító járvány jelenléte, a betegség maga, a szeretteinktől való elszakítottság, az egészségügy és az iskolarendszer nehéz állapota, az egyházi élet és szolgálat bizonytalan helyzete, a hívek elidegenedése stb. Igenis, most szomorúságban vagyunk, félünk. Nehezen viseljük a bezártságot, a korlátozásokat! A kérdésünk az, hogy lesz-e ebből a helyzetből, kiút, szabadulás, lesz-e megoldás, és hogy milyen lesz az ünnepünk, a Húsvétunk?

Igénk második felében az Úr Jézus örömről, a szív felszabaduló érzéseiről beszél. Olyan örömről, amit senki el nem vehet az Ő megváltottaitól, és ez az öröm mindig velük marad. Ez a boldog öröm nem más, mint a feltámadott Jézusnak való örvendezésünk, aki a halálból való dicsőséges feltámadása által örök életet ajándékoz az övéinek. Ez az egész emberi életet meghatározó öröm akkor lesz a mienk, ha el tudjuk fogadni teljes szívvel Megváltónk messiási tettét. Nagypénteken azért sírunk, mert Jézusnak bűneinkért kellett meghalnia Golgotán, de Húsvétkor értünk támadott fel a halálból, hogy életünk győzelmes Uraként lépjen be a személyes életünkbe és velünk maradjon mindörökké. A feltámadott Jézusnak való örvendezésünket senki és semmi el nem veheti tőlünk. A feltámadott és örökké élő Úr ma így biztatja az Ő megváltott népét: „Én élek, ti is élni fogtok” (Jn. 14,19) „Én örök életet adok nékik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.” (Jn. 10, 28).

Kedves Testvéreim! Szeretettel küldjük a húsvéti csendes nap anyagát lelkipásztoroknak, nőszövetségeknek, hogy legyen segítségül a böjti elcsendesedésekben. Az anyagot Tőtös Beáta hadadi lelkipásztornő, a Nagykárolyi Egyházmegye nőszövetségi elnöke készítette el, amiért köszönetünket fejezzük ki. Ha lehet, készüljünk csoportos megbeszéléssel, imádsággal az ünnep megszentelésére, de ha erre nincs lehetőség, használjuk fel örömmel az igemagyarázatokat az otthoni csendességeinkben.

Kedves Testvéreim, sajnos egyelőre nincs kilátásunk arra, hogy nyári nagykonferenciát tartsunk a nőszövetségeinknek. De örvendetes hír, hogy az idei Kárpát-medencei imanapot a Királyhágómelléki Nőszövetség készíti elő, és december 5-én a Kárpát-medence református gyülekezeteiben értünk, a Királyhágómelléki gyülekezeteinkért imádkoznak testvéreink.

Áldott ünnepet kívánunk minden Nőszövetségnek és Gyülekezetnek, lelkipásztor Testvéreimnek pedig sok erőt és kitartást a rendkívüli időkben való helytállásra, szolgálatra.

Szeretettel,

Bogya-Kis Mária

lelkipásztor, nőszöv. elnök

Szóljon hozzá