Kezdőlap / Húsvét 2012 / Húsvéti pásztorlevél – Kovács Sándor, a Szatmári Református Egyházmegye esperese

Húsvéti pásztorlevél – Kovács Sándor, a Szatmári Református Egyházmegye esperese

János 14: l9b

“…mert én élek, ti is élni fogtok.”
Keresztyén Testvéreim, Húsvétot Ünneplő Gyülekezet!

Újra Húsvét van. Ma sem hallhatunk semmi újat, csak a régi húsvéti hírt, hogy Jézus él. A tanítványok nem hittek az asszonyok szavának. Üres fecsegésnek, asszonyi locsogásnak minősítették a húsvéti örömhírt
A tanítványok nem tudták elfogadni azt, hogy az a Mester, aki annyi csodát tett, akinek olyan nagyszerű tanításai voltak, aki még halottakat is előhívott a sírból, nos éppen Ő legyen a halál áldozatává. Sokan ma is úgy vannak ezzel, mint az első tanítványok, üres beszédnek minősítek a feltámadás hirét .A 21.század embere nem veszi be az ilyen- zöldségeket-, mondják sokan.
Jézus feltámadásának híre kimozdította a tanítványokat a zártságukból, a veszteségük fájdalmából. Ady Endre mondja a Szép Húsvét c. versében:” Krisztus, támad és eszmél, Odúkat és kriptákat pattant, van-e gyönyörűbb ennél. Igen, ahol a feltámadott Jézus megjelenik, ott lehullnak a zárak, ott kripták és odúk nyílnak ki, ott az új élet csirája indul el győzelmes útján.
Ha nem így indulunk a húsvét csodája felé, akkor az egész ünneplésünk nem lesz egyéb, mint, ami sajnos, évről-évre ismétlődik. Mert sokszor már nem hozz izgalomba ez a hír, magától értetődő egyhangúsággal és közönnyel fogadjuk a hírt, hogy Jézus él.
A kérdés az, hogy ennek az életnek a birtokában vagy-e már, kedves testvérem? Ha nem, akkor nem tudsz bölcsen élni. Amíg nem érzed magadévá a győztes Életet, addig legyőz a bűn, a káros szenvedély, addig fogságban tart a kapzsiság, az önzés, a nagyravágyás, és még sok gyalázatos dolog, ami előbb-utóbb tönkretesz.
Kétezer éve áll a keresztyénség, s mert Krisztus nevére sok térd meghajolt, sok szív megvigasztalódott és sok könny leszáradt már, ez mind annak a bizonyítéka, hogy a keresztyénség rendíthetetlen alapja, Krisztus feltámadása. Ezért mondja Jézus- én élek, ti is élni fogtok-. De csak azok, akik hiszik, hogy Jézus feltámadott és él.
Én hiszem, hogy Te, aki olvasod e húsvéti örömhírt, hitednek nem lehet más alapja, csak ez, hogy Jézus feltámadott és él. A húsvéti hír határozza és áldja meg életedet, meghallva:” Én élek, ti is élni fogtok” Akkor, ez a hit ebben a világban, kimondatja veled, amint Pál a szeretet himnuszában leír: „a szeretet soha el nem fogy”, nem fogy el, ha: „Él a Jézus a mi fejünk”, szívünkben, lelkünkben. Éljen Benned örökkön, örökké. Ámen.

2012. Húsvét havában

Kovács Sándor
lelkipásztor-esperes

Szóljon hozzá