Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Hű és tehetséges sáfárok

Hű és tehetséges sáfárok

Kettős ünnepély zajlott a Szatmár-Szamosnegyedi Gyülekezet templomában, a vallás-tantárgyversenyen remeklő diákoknak itt adták át az oklevelet, majd az Immánuel Együttes jótékonysági koncertjének lehettek fültanúi az egybegyűltek.

A vasárnap délután 17 órakor kezdődő istentiszteleten Bogya Kis Ferenc lelkipásztor hirdette az igét a Jelenések könyve 2. részének 8-tól 11-ig terjedő szakaszai alapján. Jézus üzenete ez a szenvedő szmirnai gyülekezethez, ahol bátorítja őket arra, hogy legyenek hűségesek, mert így elnyerik az élet koronáját. Erről a hűségről adtak számot azok is, akik vallási olimpiászon díjazottak lettek és azok is, akik énekelve dicsőítik az Urat. Az ige bátorítja őket arra, hogy a mindennapi életben mindvégig tegyenek bizonyságot arról, hogy Úr Jézus Krisztust szeretik és Őt követik, mert szükség van továbbadott fényükre a világban, ahol sokan vágynak erre. Ezért legyenek bátor, hűséges bizonyságtevői az Úrnak, még akkor is, ha sokszor érezhetik, hogy hitben bukdácsolnak, Jézushoz térjenek vissza és tőle vegyenek erőt, mert Ő adja kivétel nélkül mindenkinek, aki kéri – bátorított a lelkipásztor.

Ezután az idei tanév vallás-tantárgyversenyének díjazására került sor, harminchat gyermeket méltatva, akik a tanfelügyelőség által elismert oklevélben részesültek. Győrbíró Csilla vallástanárnő köszöntötte a gyülekezetet,pedagógus társait és a gyerekeket, akik az Istentől kapott talentumaikkal jól sáfárkodtak, így megérdemlik a jutalmat. Remélhetőleg a következő tanévben a hetedikeseknek és a nyolcadikosaknak is tartanak országos olimpiászt, eddig ugyanis csak megyei volt, azonban jó esély van arra, hogy országossá nője ki magát a verseny, újabb motivációt nyújtván ezzel a gyerekeknek. A tanárnő megköszönte a támogatást a Szatmári Református Egyházmegyének, valamint Láncos, Kültelek, Németi és a házigazda Szamosnegyed református egyházközségének, majd tartalmas vakációt kívánva a gyerekeknek elmondta, hogy az iskola csengői ugyan elhallgattak egy időre, de a templom harangjai továbbra is hívják őket minden vasárnap. Megtisztelte jelenlétével az eseményt Fülöp István fideszes parlamenti képviselő, aki a Reformátusok Szamárért Közhasznú Egyesület vezetőjeként határtalanul szívén viseli a szatmári fiatalok jövőjét.

Az Immánuel Együttes jótékonysági koncertjét is meghallgathatták a fiatalok és mindazok, akik eljöttek a délutáni istentiszteletre. Az szamosnegyedi egyházközségből felnövekedő ifjak, a gyülekezet jelenlegi fiataljaival együtt ráirányították a figyelmet arra, akitől a tehetséget kapták: „Nézz fel,a hegyeken túl már látni, újra a nap sugarát, hogyha Jézussal jársz, szent vére a siralom völgyén átvisz, többé már nem látsz halált, Ő a feltámadás.” – énekelte velük együtt a gyülekezet is. Egyébként a jótékonysági koncerten nyolcszáz lej gyűlt össze a templom ablakának cseréjére.

Áldásos alkalom volt, ahol szívből dicsérték az Istent a hű és tehetséges sáfárok.

Szóljon hozzá