Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Holland ifjúsági munkatábor és vakációs Bibliahét Szamosdobon

Holland ifjúsági munkatábor és vakációs Bibliahét Szamosdobon

A tábor vezérigéje: „Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét.” (Gal. 6,2)

A tábor célkitűzése: Megmutatni – megértetni – megmozgatni – megtartani: tettekkel kommunikálva, munkálkodni a lelki gazdagodásért és a fennmaradásért.

Július 25-től fontos esemény zajlik, a szamosdobi reformátusok életében, munkatábor név alatt. Egy felújítást és lelki megújulást célzó drága alkalom keretében ismerkednek az Úrral és egymással kisgyermekek, ifjak és felnőttek Szamosdobról és a hollandiai Oosterwoldeból.                              A Szamosdob-i református gyülekezeti háznál és a parókián, összesen 19 holland fiatal, a felnőtt vezetőikkel együtt, kétkezi munkával és pénzzel segítik a felújítási munkákat.

A szükséges pénzt, otthon Hollandiában napszámos munkával, autómosással, ócskavas és színes fémhulladék gyűjtésével, narancsárulással, székek árusításával stb. gyűjtötték össze. Az összegyűlt pénzből sikerült kicserélni a nyílászárókat termopan nyílászárókra, a falakat üvegszálas háló felragasztásával, gletteléssel (szerk. simítás, egyenesítés) és festéssel felújítottuk, a fürdőszobában a falat csempéztük, szalagparkettát raktunk, a kerítéseket újrafestettük.

A kétkezi munka és az anyagi segítség mellett a vakációs bibliahét programjaiban is segítettek a holland fiatalok és a helybéliek, a lelkészcsalád tagjai és a krasznai ifjúság 2 tagja is, akik tolmácsoltak. A vendégek református családoknál voltak elszállásolva éjszakára, akik önként, szeretetből vállalták az elszállásolást.

A napi időbeosztás:

Reggel: 7 óra ébredés, mosakodás és reggelizés a családnál, ahol megszálltak. 8.30 óra  találkozás a parókián, rövid áhítat, melyen a helybeli lelkész szolgált és a fiatalok fordítottak, felváltva imádkoztak hollandok és magyarok. 8.45-kor munkakezdés. 10.30 óra szünet:  kávé, üdítő. 10.45-kor a munka folytatása. 12-13 óra ebéd. 13.15-14 óra között bibliaóra a templomban, a helybeli lelkész bevezető igemagyarázatával, melyet a megfogalmazódott kérdések megbeszélése követett, utána imádság és közös éneklés. Erre a célra magyar és holland nyelvű énekgyűjteményt állítottunk össze. 14.15-15 óra között játék, kirándulás és felkészülés a gyerek bibliahét programjára. Délután 15 órától kezdődött a gyerekekkel való foglalkozás. Akik dolgozni akartak, folytatták a munkát. 17.45-18 óra között szeretetvendégség a gyerekekkel. 19-20 órakor közös vacsora. 20 órakor szállásra menés és tusolás, lefekvés.

A szabadidős tevékenységek, vacsora és közös játékok, a közösen eltöltött hétvége alkalmain kívül, igen fontosnak tartottuk az ismerkedést és az egymástól való tanulást.

Vasárnap az istentiszteleten részt vettek: a holland csoport, a helyi gyerekek és fiatalok és a gyülekezet tagjai. Az elöregedő gyülekezet igen jól fogadta a fiatalok jelenlétét és szolgálatait, a gitárhang és az ütemes dobverés, az elektromos orgona játéka színezte az alkalmak hangulatát.

Vigyázz! Kész! Rajt! – vidáman harsogta 38-40 gyerek, akik között ortodoxok és szatmárnémetiből a nagyszülőkhöz érkezettek is szép számban voltak.

Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy Istennek célja van mindannyiunk életével, ugyanis a bibliahét mottója: „Vigyázz! Kész! Rajt! – cselekvésre buzdította gyerekeket és bennünket is. Közösen döbbentünk rá arra, hogy figyelmesnek kell lennünk, hogy meghalljuk Isten szavát. (Vigyázz!), készen kell lennünk a cselekvésre (Kész!) és igyekezzünk megtenni mindazt, amit ránk bízott  a mi Urunk (Rajt!).

Vallásórás gyermekeinkkel 2011. július 25-30 között kutattuk, hogy miként szövődik bele Isten szava a hétköznapjainkba, miért van szükség a fegyelmezett egyéni és csapatmunkára. Istennek hálát adunk, hogy munkatársakkal együtt tudtunk csapatban dolgozni, akikkel többszöri megbeszélés során nagy kíváncsisággal és érdeklődéssel készültünk a vakációs bibliahétre.

Csodálatos élmény volt több hangszeres kíséretben közösen énekelve dicsérni az Urat, és látni azt, hogy az ifjúsági csoport tagjai lelkesen és nagy odaadással vesznek részt a gyerekmunkában. Az első nap témája bátorítást és ugyanakkor kihívást jelentett: „Állj be te is Isten csapatába!” A bevezető történetet ifiseink kreatív előadással tárták a kicsinyek elé, hangsúlyozva a napi aranymondásokat.  A bevezető történet, a játékok, a kézimunkai tevékenység, a vetélkedők arra világítottak rá, hogy Isten országában az lesz az első, aki segíti a másikat.

A vakációs bibliahét programjain az óvodások, az I.-II. osztályosok, a III.-VI. osztályosok, 3 csoportra osztva vettek részt.

Hálát adunk az Úrnak, hogy egész héten lelki és testi erőt adott a hazai és holland munkatársaknak, a résztvevő gyermekeknek és minden segítőnek. Köszönetet mondok munkatársaimnak, akik örömmel és türelemmel vállalták a vakációs bibliahét szolgálatát.

A bibliahét közös imádsággal és énekléssel zárult, bízva abban, hogy az Úr áldása kíséri életünket.

Illesse köszönet a hollandiai KOEN alapítvány munkatársait, hogy kitűnően kidolgozott szakkönyvvel segítették a vakációs bibliahét programjának előkészítését. E könyv által megtanulhattuk, hogy miként lehet alázattal, hittel, kreativitással közelebb vezetni a gyerekeket Istenhez és embertársainkhoz. Sokat jelent számunkra, hogy holland fiatalokkal együtt végezhetjük e fontos munkát gyerekeink lelki gazdagodásáért és a gyülekezet megújulásáért.

Tisztelettel,

Mészáros Mihály lelkipásztor Szamosdobról.

Kelt: 2011. július 29.

 

Szóljon hozzá