Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Hittel és humorral – Miről is szóljon a Visky Ferenc Emlékév?

Hittel és humorral – Miről is szóljon a Visky Ferenc Emlékév?

Miről is szóljon a Visky Ferenc Emlékév?
A református egyházon belüli, de hatását tekintve annak kereteit messze túlhaladó evangéliumi megújulási mozgalom vezetője 100 éve született. Szellemi értelemben volt vezető, formális-intézményi értelemben sohasem. Kétségtelen, több földrészre is kiterjedő tekintélyét semmilyen hatalmi-uralmi háttér nem biztosította, hanem egyedül Isten igéjének, a megváltás és a szabadság evangéliumának a hirdetése, „alkalmas és alkalmatlan időkben”. Műveltsége szerénységgel és humoral párosult, igehirdetései pedig a Lélek által megszólított ember sodró tanúságtevéseinek bizonyultak, amelyek számtalan hallgatót ragadtak meg és indí-tottak el a Megváltóhoz és önmaguk fölismeréséhez vezető úton.

Amikor rá emlékezünk, a közösségi ember életét kísérő áldásokat idézzük fel. Visky Ferencet éppen 60 éve ítélték el a Bethánista-per ővádlottjaként, és vele együtt vetettek börtönbe lelkészeket, presbitereket, egyszerű egyháztagokat, köztük két nőt is. Megújulási – a diktatúra szemében veszélyes – ellenállási mozgalmuk gyakorlatilag egész Erdélyt behálózta, és a legsötétebb időkben is a Krisztusban elnyert és elvehetetlen szabadság valóságos hatalmát hirdették.

Egy különösen gazdag, örömöt és reménységet sugárzó életre emlékezünk, de a centenáriumi események – emlékkonferencia, vándorkiállítás, emlékhely és archívum fölavatása, korábban megjelent könyvek újrakiadása, új kiadványok megjelentetése – elsőrendűen mégsem a múltra, hanem valódi helyzetünkre és a jézusi missziói parancs kortárs kihívásaira kívánja irányítani a figyelmet: nemcsak fölmérése tehát a kivételesen gazdag és élő szellemi örökségnek, hanem önmagunk, közösségi életünk mérlegre állítása is egyszersmind, Visky Ferenc szavaival: „hittel és humorral”.

Szeretettel, a szervezőcsapat nevében:

Visky Ferenc 100

A szervezőcsapat:
Pro Christo et Ecclesia
Koinónia Kiadó
Szatmár Megyei Múzeum
Szatmári Református Egyházmegye
Szigetlankai Református Egyházközség
Luminaxis Stúdió
Egri Református Egyházközség
Egri Polgármesteri Hivatal
Programtervezet*

Július 1 – Szülinapi emlék-istentisztelet Egriben.

Száz éve született Visky Ferenc. Születése napján, július elsején, a Szatmár megyei Egriben, szülőfalujában, emlékistentiszteletre kerül sor délelőtt 11 órától.

Szolgál Visky Péter.
Szülinapi köszöntőt mond Visky András.
Felszólal a házigazda lelkipásztor, Kovács Sándor, és az egyházmegyei főgondnok, dr. Puskás Csaba is.

Augusztus 21 – Visky Ferenc 100 Emlékév. „Hittel és humorral”. Beszélgetés Visky Andrással a börtönjárt, mozgalmat indító, közösségi emberről, hétgyermekes apáról, Visky Ferencről a centenáriumra a Koinónia Kiadó által újranyomott „Fogoly vagyok” és „Anti” című könyvek margójára.

Szeptember 28 – „Hit és hatalom”. Történeti konferencia. Szervezők: Szatmár Megyei Múzeum, Szatmár Megyei Tanács, Pro Christo et Ecclesia, Visky Ferenc 100. Helyszín: Szatmárnémeti.

Szeptember 28-30 – Országos CE konferencia – Visky Ferenc 100 emlékkonferencia. Szervezők: Pro Christo et Ecclesia, Szatmári Református Egyházmegye, Szigetlankai Református Egyházközség, Visky Ferenc 100. Helyszín: Szatmárnémeti.

Szeptember 28 – Emléktábla és díszpolgár-avatás Egriben. Szervezők: Egri Polgármesteri Hivatal, Pro Christo et Ecclesia, Szatmári Református Egyházmegye, Visky Ferenc 100.

Szeptember 29 – Visky Ferenc 100 Vándorkiállítás. Megnyitó. Szervezők: Luminaxis Stúdió, Visky Ferenc 100. Helyszín: Szatmárnémeti. A kiállítás erről a helyszínről indul útjára a betervezett helyszínekre, majd a meghívásoknak eleget téve.

A Koinónia Kiadó új Visky Ferenc áhítatos könyvvel készül a szülinapi ünnepségre, valamint újranyomásokkal: „Fogoly vagyok” és „Anti”.

Ha szívesen részt vennél a szervezésekben, vagy anyagilag támogatnád a Visky Ferenc 100 eseménysort, kérünk jelezz nekünk a viskyferenc100@gmail.com emailcímre, vagy érdeklődj az alábbi telefonszámon: +40 755 853 287 (Visky Sarolta).

*A szervezők fenntartják a programváltoztatás jogát.

Szóljon hozzá