Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Hit s t vhitek
[*~ alt *]

Hit s t vhitek

A szomsz d gy lekezetb l rkezett hitvall sereg a Szatm rn meti-N meti Reform tus Egyh zk zs g gy lekezeti term be a hagyom nyos vall si- eg szs g gyi s kultur lis programra, a Hit s gy gy t sra.

P nteken 18 r t l a Szatm rn meti-Szigetlankai Reform tus Egyh zk zs g nemr giben megalakult k rusa sz vb l dics rte Isten t Nagy R bert lelkip sztor vez nylet vel. Andr s Gyula nyugalmazott sz nm v sz egy t bbsz z ves im ds got hozott a hallgat s g el , felvezetve ezzel az igei zenetet is.

A szigetlankai lelkip sztor hitr l s t vhitekr l besz lt a t zparancsolat egy r sz t felolvasva alapigek nt. Az rt olyan er tlen s hat stalan sokszor az im ds gunk, mert az igaz hit helyet csak a majdnem hit tj t v lasztjuk. Ha csak a majdnem rj k el a buszt, gy is lek ss k. A hamis p nz lehet, hogy hasonl t az igazira, de nem r nk vele semmit. T bb frapp ns hasonlatot k vet en lelkip sztor sz lt m g olyan t vutakr l, mint a babona, j sl s, horoszk p, okkultizmus, melyekkel t nkre tehetj k let nket. A ki resedett let k vetkezm nye a depresszi , de Isten minden rt k pes bet lteni. Ehhez nek nk is meg kell hoznunk a j t melletti d nt st. A kereszt az az t, amely megold st jelent let nkre. Ezt a meg llap t st h zta al a k rus k vetkez neke: “Messze, fent egy hegyen ll egy r gi kereszt./ Jelk pe ez a szenved snek./ E hely n kem kedves, hol a tiszta s Szent/ Minden b n s rt meg letett./ Sz vembe z rom eml kedet,/ Kedvesebb vagy te minden felett./ M g gy zve koron t nem nyerek,/ tkarollak te r gi kereszt…”

Dr. Bartha Dezs ortop d f orvos, a sorozat r gi s h s ges r sztvev je is rdekfesz t el ad st tartott Hit s t vhitek az ortop di ban c mmel. Az ortop d sz egyenes tart st jelent, ennek el seg t s re hivatott ez az orvosi szak g. Az el ad st k vet en az egy bk nt hit t is m lyen meg l doktor h s gesen v laszolt az rdekl d k k rd seire.

Hitben er s dve, t vhitekt l mentes lve t vozhattak a Hit s gy gy t s r sztvev i. A szervez k most sem feledkeztek meg a szeretetvend gs gr l. A Szent-Gy rgyi Albert T rsas g, a Kereszt ny Orvosok Egyes let nek Szatm rn meti Fi kszervezete s a N meti Reform tus Gy lekezet j v h napban is v r majd mindenkit a ny ri sz net el tti utols Hit s Gy gy t s el ad sra.

Szóljon hozzá