Kezdőlap / Hit és Gyógyítás / Hit s “be(`)l gy”
[*~ alt *]

Hit s “be(`)l gy”

Csordultig telt a Szatm rn meti-N meti Reform tus Egyh zk zs g gy lekezeti terme 2015- s v els Hit s gy gy t s n.

A Szent-Gy rgyi Albert T rsas g s a N meti Reform tus Gy lekezet Pro Ekl zsia d jjal kit ntetett el ad ssorozata ez ttal is rdekesnek bizonyult. A hit r sz megh vottja ez ttal a Szatm r-K ltelki Reform tus Egyh zk zs g lelkip sztora Higyed J nos volt. “A sz v teljess g b l sz l a sz j.” (M t 12:34/b) – tanitja az Asr J zus, ppen ez rt nek nk is oda kell figyelni arra, hogy mi van bel l, fontos a mi ilyen jelleg bel gy nk is.

Bel gyr l b l gyre v ltva az orvosi, eg szs g gyi r sz keret ben Dr. Hobian Vera belgy gy sz f orvos asszony a mindennapi t pl lkoz sunk j s rossz oldal t mutatta be az rdekl d knek. Oda kell figyelni arra, hogy mit esz nk, ugyanakkor vigy zni kell arra, hogy ne d lj nk be mindenf le internetes tkez si tan csad snak, vagy m regtelen t snek.

A rendezv ny kultur lis r sz ben ism t l that volt Kov cs Emil fest m v sz ki ll t sa. Higyed Gy ngyi tan rn vezet s vel a Szatm rn meti Reform tus Gimn zium gyermekk rusa l pett fel a rendezv nyen a magyar zenei vil g legszebb zenei m veib l ssze ll tott m sorral. Meglepet st meglepet sre halmozva er s tette a gyermekk rus az ott l v ket, hogy a j v is j kezekben van, ha nem felejtj k el gy kereinket, s h s gesen Isten kez be helyezz k azt.

Hit, humor, h s g ism t fel d t tv zete p letes alkalmat biztos tott a febru rban hat vet t lt rendezv nysorozaton. A sz let snapi alkalom febru r utols p ntek n sok meglepet st tartogat, ha Isten is megseg t s l nk.

Szóljon hozzá