Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Hegyi prédikáció Sárközhegyen

Hegyi prédikáció Sárközhegyen

Forrás: Harangszó

Sárközhegyen ebben az évben is nagyon sokan összegyűltek a helyiek és az elszármazottak a hagyományos hegyi prédikáció meghallgatására. Sárközhegyen immár több évtizedes hagyomány, hogy minden esztendő november havának első vasárnapján a Sárközújlaki Református Egyházközség tagjai és a gyülekezetből elszármazottak hálát adnak Istennek az ő ajándékaiért és közösen meghallgatják a hegyi prédikációt. Így volt ez tegnap is, amikor mintegy százhúsz résztvevő jelenlétében Székely Andrásnak, az egyházközség egykori presbiterének sárközhegyi háza előtt hangzott el az a lélekerősítő igehirdetés, amelyet a gyülekezet lelkipásztora, Nagy Erika mondott el. Az igehirdető a Márk evangéliuma 12. részének első kilenc verse alapján prédikált. Jézus Krisztus szőlős gazdáról szóló példázata minden hallgató figyelmét az igehirdető felé vonzotta az alapige mozgalmassága és cselekményekben való gazdagsága miatt. „Mint ahogyan a példázatbeli szőlősgazda az ő munkásait, ugyanúgy minket is maga Isten von felelősségre ebben az esztendőben is, hogy mi milyen dolgokat cselekedtünk ebben az évben és milyen gyümölcsöt termettünk?” – figyelmeztetett igehirdetésében a lelkipásztor, hozzátéve, hogy a hívő embernek mindig készen kell állnia az Isten előtt történő elszámolásra. A hegyi istentiszteleten jelen volt ifj. Kurpé Miklós főgondnok és Sipos Antal gondnok is, akik minden évben tevékenyen kiveszik részüket a szervezésből. A hálaadó istentisztelet a Himnusz közös eléneklésével zárult Tegze Andreának, az egyházközség kántorának vezetésével.
Ifj. Koszta Endre