Kezdőlap / jegyzet / H zass g Hete – a csal dr l
[*~ alt *]

H zass g Hete – a csal dr l

hh_logo_nagyK zel k t vtizede Angli b l indult el ez a kezdem nyez s, amely Valentin-nap k rny k n minden vben egy h tig a h zass g s a csal d fontoss g ra k v nja ir ny tani a figyelmet. A H zass g Het hez sz mos ismert k z leti szem lyis g csatlakozott kifejezve elk telez d s t a h zass g, a csal d gye ir nt.

A kezdem nyez s a figyelmet a csal dra, a t rsadalom legfontosabb “int zm ny re” ir ny tja. Ha valaki el ad st tartana a csal d t rt net r l, elkezdhetn azt, de nem fejezn be sohasem. Vajon a t k letesnek teremtett, de igencsak hamar b nbe esett d m s va, valamint azok egym s ellen k zd gyermekei: K in s bel volt az els csal d? Vagy az z nv z ut n, az Arar t hegy n kik t S m, Kh m s J fet csal djai? Az id k folyam n sz mtalan csal dmodell alakult ki, ezek k z l nagyon sok j l, de nagyon sok rosszul m k d tt. Mindezekb l okulva, milyen kellene legyen a mai csal d? szt nz er , biztos h tt r, mened k, energiaforr s? Az a k z ss g, mely a legkil t stalanabb helyzetekben is megmarad, mely t kozl fiakat is visszafogad? A XXI. sz zadi csal dmodell mer ben m s, mint a klasszikus rtelemben vett csal d. A mai modern t rsadalomban j l ismert a r videbb-hosszabb ideig tart lett rsi viszony, amelyek azt pr b lj k igazolni, hogy a h zass gok nem k ttetnek mindig egy letre. Felm r sek szerint cs kken a h zasod si kedv, egyre n az elv ltak vagy az egy tt marad , de kapcsolatokban t vols gtart csal dok sz ma. Foghatjuk a v ltoz st a felgyorsult letvitel nkre, a rohan , stresszt l duzzad vil gra, a t rsadalmi elv r sokra, a karrierista szeml let munkahelyekre vagy b rmire, de val j ban az egy nt l, t l nk indul minden folyamat, mi gerjesztj k a pozit v s a negat v dolgokat is. Pedig olyan sz pen kezd dik minden-

A legszebb nappal, az esk v vel, ahol szent az elhat roz s, hogy r kre egy tt marad a p r, mert mi lehet ann l szebb, mint az, hogy van egy hely, ahol mindig v rja valaki, van egy csal d, amely b tor tja, ha erre van sz ks ge, seg ti, ha baj van, betegs gben t rs, bar t. Azt n j nnek a h tk znapok, a rohan s, a gyerek sz let se, az otthonteremt s f raszt feladatai, fogy a p nz, egyre hangosabbak a veszeked sek- Vajon ez lenne a modern kor csal dja? A j zan sz azt sugallja, hogy a csal d val j ban egy olyan remekm , ami rt rdemes lni, dolgozni. Bernie Siegel szerint a csal d azt jelenti, megosztjuk egym ssal a hib inkat, a t k letlens geinket s az rz seinket, mik zben nem sz n nk meg szeretni egym st. De m g ha szeretet rad bel l nk, akkor sem vagyunk mindig szeretetre m lt k. Ha pedig nem vagyunk t k letesek, l nyeges, hogy meg tudunk bocs tani nmagunknak s m soknak. Azut n m snap reggel el lr l kezd nk mindent. Val ban gy van: az igaz n neh z helyzetben semmire sincs annyira sz ks g nk, mint egy szeret csal dra. Ma, amikor a csal d v ls g r l hallunk a h rad sokban, el kellene gondolkodnunk a csal d hi ny nak, a csonka csal dok l t nek k vetkezm nyeir l gyermekeink fejl d se szempontj b l. A csal dban sz letnek a legfontosabb szeretetkapcsolatok.

Az N helyett a Mi elfogad sa: a te gondod az n gondom, a te r m d az n r m m is. A friss, de csal di lethez sz ks ges a besz lget s. Ahogy a csal dban n a gyermek, gy er s dnek a szeretetkapcsolatok is. Ez az egyetlen lehet s g, ahol lni tud, meg tud maradni, jj tud sz letni az apa-gyerek, az anya-gyerek, az apa-anya szeretetkapcsolat. Ma m r k zhelynek t nik az, hogy mindennek van vil gnapja, az, hogy p ld ul csak egy napon gondolunk a csal d “szents g nek” a tiszteletben tart s ra. Ez a nap, m gis el ri c lj t, ha csup n egy-k t gondolat marad meg benn nk a fentiekb l.

Elek Gy rgy

Szóljon hozzá