Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Határtalanul, Pécsi Ferenc, imasátor – IX. Szatmár Határok Néllkül

Határtalanul, Pécsi Ferenc, imasátor – IX. Szatmár Határok Néllkül

 A Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület évente megszervezi a Szatmár Határok Nélkül nevű rendezvényt, ahova a határon innen és túl, az egykori Szatmár vármegye minden területéről várnak híveket.  

A kilencedik találkozóra, akárcsak az elmúlt években, idén is Nagyecseden került sor, változatos programokkal. Az ünnepség lovasbemutatóval kezdődött szombaton, majd délelőtt 11 órától ünnepi istentiszteletet tartottak, a helyi lelkész köszöntésével, két püspök igehirdetésével és négy esperes szolgálatával.

Ünnepi istentisztelet

Magyarország egyik legnagyobb ősi Sionjában, a nagyecsedi református templomban Fábián Csaba helyi lelkész köszöntött, majd nagyecsedi énekkar és a gyermekkórus szolgálata után Csűry István a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke hirdetett Igét: “… ne rettegjetek Asszíria királyától, meg a vele való sokaságtól, mert velünk többen vannak… Ő vele emberi erő van, velünk pedig Istenünk, az Úr, aki megsegít bennünket….” (2Krón 32,7-8) Matematikailag a lehetetlent, Isten mindig felülírhatja! Ezzel buzdított Isten a püspök igehirdetése által. A következő prédikáció rögtön ezután következett. Dr. Fekete Károly a Tiszántúli Református Egyházkerület főpásztora Pál apostol jól ismert, református jelszóként is sokszor alkalmazott szavaival biztatott: „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk!” (Róma 8,31)  A szolgálatban liturgusként szolgáltak: Dr. Gál Sándor, Szalay Kont, Tolnay István és Király Lajos esperesek.

Megköszönte a szolgálatokat és a részvételt Fülöp István a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület elnöke, utalva Szatmár megye fontosságára, mint a reformáció egyik ékkövére, külön megemlítve az erdődi zsinatot (1545), melynek évről évre szinte napra pontosan az évfordulóján tartják ezt a találkozót. Köszöntötte a híveket még Kovács Lajos helyi polgármester, Kovács Sándor országgyűlési képviselő és Seszták Oszkár a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke.

Díj Pécsi Ferencnek

Ünnepi pillanatok következtek ezután. Végh Balázs Béla irodalomtörténész, műfordító, nyugalmazott egyetemi oktató, a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület elnökhelyettese Pécsi Ferenc közgazdásznak, volt parlamenti képviselőnek, presbiternek adta át a Milotai Nyilas István emlékérmet, Bíró Lajos mátészalkai szobrászművész alkotását. Az egykori szatmári születésű püspökről elnevezett emlékérmet évente kétszer adják át: szeptemberben a nagyecsedi Szatmár Határok Nélkül református találkozón és október 31-én Mátészalkán a reformáció emléknapján. A kitűntetett világi és egyházi személyiségek a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesülettel való együttműködésükért és a református egyház javára kifejtett önzetlen tevékenységükért vehetik át elismerésünket. A börvelyi születésű Pécsi Ferenc gazdag szakmai, politikai, társadalmi, parlamenti és nemzetközi tevékenységet fejtett ki. Közgazdászként a Szatmárnémeti UNIO gépgyár export-import osztályának, majd marketingirodájának a vezetője. A romániai rendszerváltást követően az RMDSZ Szatmár megyei és országos szervezetében tevékenykedik, 14 évig parlementi képviselő. Közben Szatmárnémetiben megalakítja a Vállalkozók Fórumát majd a Kis- és Középvállalkozásokat Fejlesztő központot. A nemzetközi szervezetek közül az Interparlamentáris Uniónak, az Európai Népcsoportok Föderatív Uniójának (FUEV-nek), a Kárpátok Eurórégiónak és az Európai Akadémiának a tagja. 1989 után aktívan bekapcsolódik a Református Egyház életébe, presbitere lesz a Szatmári-Láncos Református Egyházközségének, majd 1990-1998 között tagja a Romániai Magyar Református Egyház Zsinatának. Parlamenti képviselőként is igyekezett a Református Egyház hasznára lenni. 1999. márciusában, kisebbik fiának, a tizennégy éves Pécsi Norbert Artúr meggyilkolásának tízedik évfordulóján feleségével alapítványt hoztak létre azzal a céllal, hogy a Szatmárnémeti Református Gimnázium jó tanuló, ám anyagilag rászoruló diákjait tanulmányaik végzésében támogassák. „Egyesületünk és a magam nevében kívánok Pécsi Ferencnek jó egészséget, kellő fizikai és szellemi erőt a magán-, a köz- és az egyházi életben egyaránt, valamint Istenünk áldását minden elvégzendő munkájára.” – mondta elismerően Végh Balázs Béla.

Az istentiszteletet követően a gyülekezet átvonul a hely vásártérre, ahol folytatódtak a színesebbnél színesebb programok, és ahol festői hátteret biztosit a dombon kiemelkedő református templom. A keresztyén zenekarok (Immánuel és Unless) mellett néptánc is volt, a napra a koronát a Csik zenekar lélekemelő koncertje tette rá.

Imasátor

No, de nem most múlik pontosan az eseményről szóló tudósitás, hiszen több más párhuzamos program (sütés, főzés) mellett egy új formában is kínálták a lelki táplálékot, mégpedig a templom mellett elhelyezett imasátorban. Ide nagyrészt az ifjakat, de az örökifjakat is várták. Szabó Béla jánkmajtisi lelkész, a magyarországi Szatmári Református Egyházmegye ifjúsági referense, a program szervezője köszöntött, majd a partiumi Szatmári Református Egyházmegyét is bemutatva Rácz Ervin szolgált a Bízz Band dicsőitő zenekarral együtt. Motivációs játékokra hivott Veres Péter a nyirségi egyházmegye képviseletében. Orbán István a Nagybányai Református Egyházmegye részéről érkezve a Thábor zenekart kísérte el, akik szintén gyönyörűen dicsőitettek. Egy Mátészalkáról érkező csapat zárta a zenekarok sorát, majd egy Pantomim előadással is üzentek Vadász Sándor vezetésével. Bogáti Attila a Szabolcs-Beregi Református Egyházmegye ifjúsági referense bizonyságtételszerű igehirdetésében az emberei határokról és az Isten határtalan szeretetéről szólt, elmondva, ha Jézussal nem is könnyű minden, de könnyebb.

Szóljon hozzá