Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Három ünnepi alkalom Sárközújlakon

Három ünnepi alkalom Sárközújlakon

Több ünnepi istentisztelet alkalmával erősödhettek hitükben a Sárközújlaki Református Egyházközség tagjai a reformáció hetében.

Október 27-én Kiskonfirmáció alkalmával 4 fiatal: Angi Szilágyi Máté, Bondici Jolán Melinda, Condráth Csaba Ádám, Szilágyi Dóra Dorottya bizonyságtétele elevenítette fel a reformátorok és hitvallásaink legfontosabb tanítását a Biblia alapján a Teremtő és Megváltó Istenről: ”Aki úgy szerette a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
Jézus Krisztus üzenete a Lukács evangéliumának 4,16-19 részéből szólt a gyermekekhez és az istenismeretüket hallgató gyülekezethez.

Október 31-én délelőtt úgyszintén Lukács evangéliuma 19. része 10. versének tanítását hallgatva erősödött Isten megújító kegyelmében a gyülekezet. A sárközújlaki iskola református tanulói Lázár Eszter vallástanárnő vezetésével érkeztek az Istentiszteletre. Ünnepi műsoruk után úrvacsoraosztással zárult a reformációi istentisztelete. Délután a gyülekezet mindkét temetőjében szólt az Ige az Élet, a feltámadás ígéretét hirdetve.

Hagyományszerűen november első vasárnapján, újbor ünnepét megszentelve Hegyibeszédre került sor ismét a Kétágú Dombon, a Sárköziek Hegyén. Ünnep volt a Hegyen az esős, rossz időjárás ellenére is. Több, mint 100-an hallgatták az ünnepi igehirdetést Márk evangéliuma 14,23-25 alapján, Ifj. Kurpé Miklós házánál a gyülekezet lelkipásztorának tolmácsolásában.

„És vévén a poharat, és hálákat adván, adá nékik, és ivának abból mindnyájan. És monda Nékik: Ez az én vérem, az új szövetség vére, amely sokakért kiontatik.”

November 9-én, szombaton Egyházkerületi Nőszövetségi Vezetőségi Találkozó lesz Sárközújlakon, amely alkalomra 9 egyházmegyéből érkeznek küldöttek. Vasárnap délelőtt pedig Idősek Vasárnapja lesz, amely alkalmakra szeretettel hívjuk és várjuk gyülekezetünk tagjait.
SOLI DEO GLORIA!

Szóljon hozzá