Harangsz r -olvas tal lkoz Lugoson

A Harangsz Asjs got, a Kir lyh g mell ki Reform tus Egyh zker let gy lekezeti lapj t olyan egyre b v l , j l egy ttm k d csapat tagjai szerkesztik, aki igyekeznek meghallgatni az olvas k, a gy lekezetek v lem ny t is. Ennek bizony t ka az is, hogy a v gekre, a Temesv ri Reform tus Egyh zmegy be is ell togattak, s Lugoson r -olvas tal lkoz n vettek r szt. A lapot Visky Istv n felel s szerkeszt s R cz Ervin szerkeszt k pviselt k.

A Temesv ri Reform tus Egyh zmegye Presbiteri Sz vets g nek Konferenci j ra ker lt sor Lugoson, p nteken d lut n 16 r t l. A kezd h taton R cz Ervin erd di reform tus lelkip sztor hirdette Isten szav t: A hitb l val igazs g pedig gy sz l: “Ne mondd sz vedben: Ki megy fel a mennybe?” Az rt tudniillik, hogy Krisztust lehozza. Vagy: “Ki megy le az alvil gba?” Az rt tudniillik, hogy Krisztust a hal lb l felhozza. Hanem mit mond? “K zel van hozz d az ige, a te sz dban s a te sz vedben”, m gpedig a hit ig je, amelyet mi hirdet nk. Ha teh t sz ddal Asrnak vallod J zust, s sz veddel hiszed, hogy Isten felt masztotta t a hal lb l, akkor dv z lsz. Mert sz vvel hisz nk, hogy megigazuljunk, s sz jjal tesz nk vall st, hogy dv z lj nk. Az r s gy sz l: “Aki hisz benne, nem sz gyen l meg.” Nincs k l nbs g zsid k s g r g k k z tt, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, s b kez mindazokhoz, akik seg ts g l h vj k t, mert “aki seg ts g l h vja az Asr nev t, dv z l” (R ma 10,6-13) Isten az Ig j ben eg szen k zel j n hozz nk. Ezt a k zels get szeretn al h zni minden egyh zi m dia, amelynek c lja nem m s, mint az r mh r hirdet se. Aki ezt a szolg latot hittel v gzi, meg nem sz gyen l, hiszen maga is eszk zz v lik Isten kez ben, ha beengedi Krisztust az let be, s v gzi benne s ltala ezt a szolg latot.

G ll Zolt n a Lugosi Reform tus Egyh zk zs g lelkip sztora k sz nt tte a mintegy sz z f s k z ss get, majd Fazakas Csaba esperes ismertette az egybegy lt lelkip sztorokkal s presbiterekkel az alkalom programj t, illetve elmondta, kezdem nyezte azt, hogy az egyh zker let lapj nak szerkeszt i s olvas i tal lkozhassanak egym ssal. Astt r k nt teh t el sz r a temesi egyh zmegye kezdte az ilyen jelleg tal lkoz t, aminek rem lhet leg m s egyh zmegy ben is lesz folytat sa.

Visky Istv n a Harangsz Gy lekezeti Lap felel s szerkeszt je tartott el ad st ezut n, ismertetve a m dia hely t az egyh zban. A m dia nem m s, mint egy eszk z arra, hogy Isten szav t hirdethess k az embereknek. Az interakt v el ad s k zben k rd sek is feltev dtek a presbiterek r sz r l. Melyre a szerkeszt k szs ggel v laszolt is.

A Temes-menti gy lekezet templom b l a presbiterek tiszt j t k zgy l se ut n szeretetvend gs gre s j hangulat besz lget sekre vonultak t a gy lekezeti terembe, egy tt r lve a tal lkoz snak.

Vélemény, hozzászólás?