Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Gyülekezeti ház–avató és alapkőletétel Ombodon

Gyülekezeti ház–avató és alapkőletétel Ombodon

Március 27-én, vasárnap délután kettős ünnepségre gyűltek össze Ombod református hívei.

Ft. Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke hirdette Isten Igéjét március utolsó vasárnapján az Ombodi Református Egyházközségben, amikor is ünnepélyes keretek között került felavatásra az új gyülekezeti ház, ugyanakkor az egyházközség felépítendő ravatalozójának alapkövét is megáldotta az egyházkerület főpásztora. A püspök a Zsoltárok Könyve 95. részének első három verse alapján prédikált az ombodi református templomban összesereglett híveknek. „Egy 2500 évvel ezelőtti, rendkívül nehéz időszakot, a babiloni fogság idejét eleveníti fel a zsoltár szerzője ezekben a felolvasott bibliai versekben” — kezdte igehirdetését a püspök. Bár az akkori életkörülmények katasztrofálisak voltak, a zsoltáros mégis örvendezésre és vigasságra ösztönzi olvasóit, amikor így fogalmaz: „Jöjjetek el, örvendezzünk az Úrnak, vigadozzunk a mi szabadításunk kősziklájának! Menjünk elébe hálaadással, vigadozzunk néki zengedezésekkel. Mert nagy Isten az Úr…”. Az egyházkerület vezetője arra figyelmeztetett, hogy csak az Isten közelében lehet áldásban, kegyelemben, irgalomban és békességben részesülni. „Az a Kőszikla, akiről a zsoltáros beszél, maga Jézus Krisztus. Aki Őreá építi fel az ő életét, az szüntelenül biztonságban élhet. Erre a Kősziklára kell mindenkor letenned szegénységednek, betegségednek, gondjaidnak, kétségbeesésednek  és bizonytalanságodnak terheit, mert egyedül csak Ő tud segíteni minden nyomorúságodon!” — buzdította hallgatóságát a püspök.

 

Köszöntés, ünnepélyes pillanatok

Az igehirdetés után Jobb Domokos, az ombodi református gyülekezet nemrég megválasztott, új lelkipásztora Pál apostolnak a Korintusbeliekhez intézett első levele 3. részének 6-9. verseivel köszöntötte a megjelenteket, ezzel érzékeltetve a kettős ünnep jelentőségét: „Én plántáltam, Apollós öntözött, de az Isten adja a növekedést. Azért sem aki plántál, nem valami

, sem aki öntöz, hanem a növekedést adó Isten…”. Az ünnepi istentisztelet után a jelenlévők átvonultak az új gyülekezeti ház udvarára, ahol Nt. Kovács Sándor, a Szatmári Református Egyházmegye esperese felavatta a Szőke József ombodi kántortanítóról elnevezett új gyülekezeti házat, illetve a ház falán elhelyezett emléktáblát. Az emléktábla leleplezése után Varga Bernadett Barbara, az ombodi református gyülekezet tagja elszavalta Kányádi Sándor: Kőnyomat című, szívszorongató költeményét. A kettős ünnepség a felépítendő ravatalozó alapkövének megáldásával folytatódott. Ft. Csűry István püspök avató beszédében hangsúlyozta: „Soha ne feledjétek el, hogy a halál végérvényesen legyőzetett a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ennek tudatában építsétek fel majd ezt a ravatalozót”. A nagyszabású ünnepség a gyülekezeti házban megrendezett szeretetvendégséggel zárult.

Ifj. Koszta Endre, Harangszó

Gyülekezeti ház avatása

Ravatalozó alapkövének megáldása

 

 

Szóljon hozzá