Kezdőlap / Református hírek / Gy lekezet p t sr l, gy lekezetszervez sr l tanulhattak a lelk szek
[*~ alt *]

Gy lekezet p t sr l, gy lekezetszervez sr l tanulhattak a lelk szek

A Kir lyh g mell ki Reform tus Egyh zker let id n is megszervezte a lelk sz-tov bbk pz t. P lfi J zsef Nagyv rad-r ti lelkip sztor, a Partiumi Kereszt ny Egyetem rektora szervez s ben igaz n sz nvonalas, hasznos s gyakorlati el ad sokat hallgathatott az a mintegy harminc lelkip sztor, aki jelentkezett a programokra.

2016. szeptember 19. s 21. k z tt nem csup n el ad sokat hallgathattak a lelkip sztorok, hanem saj t tapasztalataikat hozva meg is besz lhett k a gy lekezet p t s sz les palett j n ad d t m kat.

Els napon Dr. Szab Lajos a gy lekezetszervez s, gy lekezet p t s evang likus hangs lypontjait hozta, Sebesty n Ott a r mai katolikust, M nesi Mikl s a reform tust m g Steiner J zsef a baptista hangs lypontokat taglalta, de kumenikus hangulatban telt az el ad sokat k vet f rumbesz lget st, kiemelve a k z s c lt: Krisztushoz vonzani az embereket.

Dr. Bagdy Em ke a magyar klinikai pszichol gia legjelent sebb alkot szem lyis ge a hit, rem ny, szeretet s megbocs t s pszichol gi j t taglalta szakszer en, rdekfesz t en. Rengeteg hasznos inform ci t “t lt ttek le” a szeretettel k z lt el ad s b l a lelk szek.

Ill s D vid Budapestr l rkezve a csoportmunka lehet s geit t rta a hallgat s g el . Az ifj s gi munk r l, annak lehet s geir l, korl tair l, neh zs geir l Szont gh Szabolcs, Magyarorsz gi Zsinati Hivatal ifj s gi irodavezet je s Gy rgy Andr s felvid ki reform tus lelk sz besz lt, nem elhallgatva a tapasztalatokb l ad d sikereket s kudarcokat.

Dr. B kefy Lajos a kereszt ny ld z s r vid hist ri j r l besz lt, J zust l napjainkig, a budapesti k nai reform tus misszi r l Xingkai nev misszion rius sz lt, Antal J nos tolm csol s ban.

Rengeteget tanulhattak a h rom nap alatt a jelenlev lelkip sztorok, ugyanakkor l t k r k is t gult.

Szóljon hozzá