Függünk-e? – SZIKE istentisztelet Túrterebesen

A Szatmári Ifjúsági Keresztyén Egyesület (SZIKE) megalakulása óta először szerveztek egyházmegyei ifjúsági istentiszteletet Túrterebesen. Az ugocsai református templom padjai színültig megteltek a helyi és a környékről érkező ifjakkal, örök ifjakkal.

Vasárnap 18 órától kezdődő alkalmon Elek Arnold Zoltán, házigazda lelkipásztor és Tolnai János egyházmegyei ifjúsági előadó, egri lelkipásztor köszöntötték a gyülekezetet. A dicsőítést az egri Örömmondók keresztyén zenekar vezette, a tőlük már megszokható minőségi zenével.

Az Úr Igéjét Varga Tamás Sándor, Szamos-negyedi segédlelkipásztor hirdette, a János evangéliuma  5. részének 1-től 9-ig terjedő versei alapján. ,,Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul, átölelt az Isten” – vallja Ady Endre ,,Az Úr érkezése” című versében. Ez a versrészlet pedig tökéletesen leírja azt a helyzetet, amit a Bethesda tavánál fekvő 38 éve beteg ember, valamint a függőségekkel és szenvedélybetegségekkel küzdő mai ember is érezhet. A környezetünkben leginkább ismert szenvedélybetegségek: alkoholizmus, dohányzás, drog-, illetve játékfüggőség, pornográfia. A történetben szerepel egy ember. Semmit nem tudunk róla, csak annyit, hogy beteg. Ott ül a Bethesda – kegyelem háza – tó partjánál és reménykedik benne, hogy egyszer eljön az ő ideje is. Elsőnek tud beérni a tóba és meggyógyul betegségéből. Azonban 38 év alatt nem sikerült neki, mivel ,,nincs embere”. Nincs, aki segítsen rajta. Napjainkban tombol a szenvedélybetegségek és függőségek sokasága. Leláncol, lebilincsel, gúzsba köt rengeteg embert. Ennek eredménye: tönkrement családok, felbomlott házasságok, megszakad barátságok, megszűnő kapcsolatok, az ember pedig a társadalom perifériájára szorul. Mennyi minden megy tönkre ezek miatt. Sok emberi történek így végződik, de nem ez a történet. Mert ebben a történetben van egy Isten is. Aki azt kérdezi a beteg embertől: akarsz-e meggyógyulni? Jézus Krisztus ma tőled meg tőlem is ezt kérdezi. Jézusnál van a megoldás minden betegségre, bajra, függőségre. Csak merd elismerni, hogy beteg vagy és kérd az Ő segítségét! És Ő segít. Neked is azt mondja: kelj fel, vedd fel a te ágyad és járj! Embernek lenni nem könnyű, eddig csak Istennek sikerült! Ő emberré lett miattunk, megváltson minket. Ezért tudjuk: élek többé nem én, él Jézus bennem! Ha rájössz, kitől jön a segítség, észreveszed, hogy milyen sok ,,embered” van – család, barátok- akik ott vannak melletted a függőségek közepette, s észreveszed az Urat is! Mondj IGEN-t Jézus válaszára. Indulj el Vele az úton!” – biztatott az igehirdető.

Varga Botond, szalárdi lelkipásztor ,,Függőségek” címmel tartott nagyon tartalmas és tanulságos előadást.  ,,Függünk-e? A mai társadalom egyik legnagyobb problémája a függőség. Az elmúlt hetekben jelent meg egy statisztika, mely szerint a romániai lakosság 80%-a valamilyen függőség rabja. Általában azokra a függőséget okozó szerekre gondolunk ilyenkor, amelyek jól ismertek, mint az alkohol vagy a drog, aminek a káros hatásai hamar megmutatkoznak, és nem foglalkozunk az olyan, épp ilyen veszélyes dolgokkal, mint az online videójátékok, az telefon vagy épp a felnőtt tartalmakat kínáló weboldalak. Pedig ezek, ha nem is kémiai szerek, de a gyermek, a fiatal és a felnőtt viselkedésére éppúgy káros hatással vannak. Függőségekről beszélni egy templomban? Vagy épp függőségekről beszélni fiatalok előtt? Mind-mind olyan tabunak számítanak ezek a kérdések, amelyeket megpróbáltunk lebontani az elmúlt vasárnap délután a túrterebesi református templomban összegyűlt fiatalok és felnőttek előtt. Mert beszélni kell róla, és nem lehet, nem szabad a fejünket homokba dugnunk! A gyermekeink, fiataljaink, ifiseink, a holnap gyülekezetének életéről és egészségéről van szó! És ha elbújunk a problémák elől, ha megszokottként kezeljük azt, hogy valaki valaminek a rabja, vagy épp stigmatizáljuk a függőket, azzal még inkább eltávolodunk egymástól. Ugyanakkor, ha beszélünk róla, tudatosítjuk a létét, hozzájárulunk ahhoz a megelőzési folyamathoz, ami a leghatásosabb módja a függőségek kivédésének” – mondta előadásában a hajdan Túrterebesre is beszolgáló lelkipásztor.

Az alkalom végén Elek Arnold Zoltán lelkipásztor megköszönte a Szatmári Református Egyházmegye támogatását, valamint a jelenlétet. Tolnai János pedig a befogadó szeretetet köszönte meg a Túrterebesi gyülekezetnek. Aki eljött épülhetett lélekben és tudásban. Az évad utolsó SZIKE istentisztelete szeretetvendégséggel zárult. Találkozunk szeptemberben, addig is az Úr áldása legyen mindannyiunk életén!

Vélemény, hozzászólás?