Fot p ly zat K Pmutat s n lk l – REFO 500 – Szatm r

A Szatm ri Reform tus Egyh zmegye a reform ci 500. vfordul ja alkalm b l, szeptember 1- n s 2- n, nagyszab s rendezv nyre k sz l MEGAsJUL S mott alatt Szatm rn metiben. Ennek egyik programja egy fot p ly zat, amire ezut n h vjuk fel a figyelmet.

Harmadik alkalommal hirdeti meg digit lis fot p ly zat t az egyh zmegye, melynek c me: Reform ci – meg jul s. A p ly zat igei mott ja: “tiszt ts tok meg leteteket K Pmutat s n lk li testv ri szeretetre!” (1P ter 1,22)

A p ly zat t m ja szerint, olyan k peket v r, amelynek zenet ben benne van a meg jul s, visszaform l d s, hit j t s, f ny a s t ts g ut n- Nem csak kimondottan vall si jelleg fot kat v rnak, de zenete, a szerz szabad fant zi j ra b zva, valamilyen szinten kapcsol djon a reform ci hoz.

Felt telek s tudnival k:

  1. A fot p ly zaton b rki r szt vehet letkort l, felekezett l, nemzetis gt l, hovatartoz st l, foglalkoz st l, lak helyt l- f ggetlen l.
  2. A k pek t pusa: m eml kfot k, portr k, esem nyfot k, term szetfot k, hangulatk pek, stb. egyar nt bek ldhet k.
  3. Szerz nk nt bek ldhet maximum 12 digit lis vagy digitaliz lt felv tel JPG form tumban. A fot k terjedelme pedig ne haladja meg a 3 Mb-ot. Minden felv tel file-neve egyezzen meg a k p r vid c m vel. A k p ut munk lata csak az eredeti lm ny vizu lis hangs ly t emelheti ki (sz nkorrekci , kontraszt, f nyer , kiv g s), de nem v ltoztathat tartalm n. Fant ziak p nem p ly zhat. Feldolgozott k p eset n a p ly ztat bek rheti az eredeti k pet is.
  4. A p lyam veket e-mailben lehet bek ldeni – minden k pet k l n csatolva mell kletk nt a harangszoradio@gmail.com c mre.
  5. A jelentkez shez k rj k a p ly z nev t, telefonsz m t s a k p vagy k psorozat c m t.
  6. A k peket a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye Honlapja ltal v lasztott szakmai zs ri v lasztja ki.
  7. A p ly z knak nevez si d jat nem kell fizetni.
  8. A legjobb 10 fot t, de lehet, hogy m g t bbet is, 2017. szeptember 1- n ki ll tjuk a Szatm rn metiben tal lhat CRUSH nev k v z ban.
  9. D jaz s:

1. d j: 300 lej a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye felaj nl s val

2. d j: K nyvcsomag s aj nd kt rgy

3. d j: K nyvcsomag s aj nd kt rgy

4. d j: K nyvcsomag s aj nd kt rgy

5. d j: K nyvcsomag s aj nd kt rgy

6-10. d j: K nyv s aj nd kt rgy

A fot k bek ld s nek hat rideje: 2017. augusztus 21.

Eredm nyhirdet s 2017. augusztus 25.

D jaz s: 2017. szeptember 1.

Vélemény, hozzászólás?