Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / FELHÍVÁS – Templomainkat romjaiból fölépíti

FELHÍVÁS – Templomainkat romjaiból fölépíti

“Azon a napon fölállítom Dávid összedőlt sátorát, kijavítom réseit, helyreállítom romjait, fölépítem, és olyan lesz, mint hajdan.” (Ámós 9, 11).

Kedves Testvéreink!
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület területén az elmúlt napok  viszontagságos időjárásának következtében nagyon súlyos károk  keletkeztek családi házak, gyülekezeti központok, templomok és más ingatlanok esetében. Az ítéletidő nemcsak az anyagi világunkat rongálta meg, hanem próbára tette hitünket és reménységünket.

A lelki és anyagi téren keletkezett sérüléseket Isten meggyógyítja. Elhozza azt a napot, amint a próféta korától napjainkig számtalanszor, melyen kegyelméből fölállítja a csüggedő szívűeket, kijavítja a családi hajlékokat és romjaiból templomainkat fölépíti. Ehhez prófétai látás, apostoli szolgálat és tanítványi hit- remény-szeretet által fakadó engedelmesség szükséges. Isten irgalmához nekünk kell ezekkel az emberi  jellemvonásokkal csatlakoznunk.
Felhívjuk egyházkerületünk hívő népét, hogy tegyen bizonyságot a károk elhárítása, a sebek meggyógyítása terén a Krisztustól vett szeretetről.
Imádkozzunk, dolgozzunk és adakozzunk, hogy ne lehessünk semmilyen ítéletes félelemnek rabjai, hanem megújuló bátorsággal és a Szentlélek erejével részesei Isten újteremtő akaratának!

Pénzbeli adományaikat a következő számlára utalhatják:
Kedvezményezett: Eparhia Reformata de pe langa Piatra Craiului
Oradea, Str. ep. Sulyok István 9
Bank: OTP BANK ROMANIA
Számlaszám: RO88OTPV220000227590RO01

A békesség kötelékében:
Nagyvárad, 2017. szeptember 21.

Csűry István, püspök

Bara Lajos István, főgondnok

Szóljon hozzá