Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / FELH V S – Templomainkat romjaib l f l p ti
[*~ alt *]

FELH V S – Templomainkat romjaib l f l p ti

“Azon a napon f l ll tom D vid sszed lt s tor t, kijav tom r seit, helyre ll tom romjait, f l p tem, s olyan lesz, mint hajdan.” ( m s 9, 11).

Kedves Testv reink!
A Kir lyh g mell ki Reform tus Egyh zker let ter let n az elm lt napok viszontags gos id j r s nak k vetkezt ben nagyon s lyos k rok keletkeztek csal di h zak, gy lekezeti k zpontok, templomok s m s ingatlanok eset ben. Az t letid nemcsak az anyagi vil gunkat rong lta meg, hanem pr b ra tette hit nket s rem nys g nket.

A lelki s anyagi t ren keletkezett s r l seket Isten meggy gy tja. Elhozza azt a napot, amint a pr f ta kor t l napjainkig sz mtalanszor, melyen kegyelm b l f l ll tja a cs gged sz v eket, kijav tja a csal di hajl kokat s romjaib l templomainkat f l p ti. Ehhez pr f tai l t s, apostoli szolg lat s tan tv nyi hit- rem ny-szeretet ltal fakad engedelmess g sz ks ges. Isten irgalm hoz nek nk kell ezekkel az emberi jellemvon sokkal csatlakoznunk.
Felh vjuk egyh zker let nk h v n p t, hogy tegyen bizonys got a k rok elh r t sa, a sebek meggy gy t sa ter n a Krisztust l vett szeretetr l.
Im dkozzunk, dolgozzunk s adakozzunk, hogy ne lehess nk semmilyen t letes f lelemnek rabjai, hanem meg jul b tors ggal s a Szentl lek erej vel r szesei Isten jteremt akarat nak!

P nzbeli adom nyaikat a k vetkez sz ml ra utalhatj k:
Kedvezm nyezett: Eparhia Reformata de pe langa Piatra Craiului
Oradea, Str. ep. Sulyok Istv n 9
Bank: OTP BANK ROMANIA
Sz mlasz m: RO88OTPV220000227590RO01

A b kess g k tel k ben:
Nagyv rad, 2017. szeptember 21.

Cs ry Istv n, p sp k

Bara Lajos Istv n, f gondnok

Szóljon hozzá