Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Fa ltet s Halmiban
[*~ alt *]

Fa ltet s Halmiban

“Vert hadunk csonthalmain

Gy zedelmi nek!”

K lcsey – Himnusz

“Aki f t ltet az, j v t p t” – tartja a mond s! Ezen a gondolaton felbuzdulva, gy ltek ssze a reform tus presbiterek, egyh ztagok, presbiter feles gek 2017. m rcius 18- n Halmiban. A tal lkoz s c lja az egy ttl t, az egy tt gondolkod s, az egy tt alkot s volt. Az idei esztend ben nnepli Halmi K zs g fenn ll s nak 800. vfordul j t, ugyanakkor ez az v a reform ci 500. jubileuma is. Az, hogy ma Halmiban vagyunk, lehet nk s tehet nk e sok – sok vsz zadnak az ldozatos munk ja, aj nd ka. E k t jeles vfordul aprop j n gondolta gy a Halmi Reform tus Egyh zk zs g presbit riuma, hogy a reform tus templom kertj ben fa ltet ssel eml kezik el deire, s aj nd kozza a megmarad s, az let csir j t az unok knak. Hinni akarjuk, hogy kezdem nyez s nk, eml kez s nk, tiszteletad sunk nem hull ki az id rost j n, hanem az el ltetett f k, valahol benn nket is jelk peznek majd, er s, olykor karak n, de csupa sz v ugocsai embereket, akik ha kell dacolnak az let vihar val, megk zdenek sz llel, viharral, emberekkel, de meghajolnak Isten el tt, a Teremt el tt. Ugocsa a m ban l k , a gyermekeink s az unok k ! Nek nk ma k teless g nk re juk is gondolni, s j v j k rt agg dni, de let ket az Isten kez re, gondvisel s re b zni.

A fa ltet s szeretetvend gs ggel z rult, megk stolhattuk a bogr csban k sz lt cs l k p rk ltet, majd pedig f nk s dar zsf szek ker lt az asztalra. K sz net az ell t s rt K das Ferencz presbiternek s csal dj nak. A j hangulatot a finom halmi borok csak fokozt k! K tetlen l, j hangulatban besz lgethett nk m ltr l, jelenr l s j vend r l egyar nt! Hissz k, sz mos alkalom lesz m g ez esztend ben amikor cselekv magatart sunkkal, im ds gos lelk lettel maradand rt keket tehet nk le egyh zunk s magyar n p nk asztal ra! Illesse k sz net a Halmi Reform tus Egyh zk zs g presbit rium t, annak valamennyi tagj t, mindazokat akik munk jukkal, seg ts g kkel hozz j rultak e nap siker hez.

Halmi, 2017 m rcius 18

Elek Arnold Zolt n lp.

Szóljon hozzá