Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Etetni s tiszt ba tenni – K zgy l st tartott a Presbiteri Sz vets g
[*~ alt *]

Etetni s tiszt ba tenni – K zgy l st tartott a Presbiteri Sz vets g

Huszon t gy lekezet mintegy sz zharminc presbitere volt jelen Szatm rn meti-N meti reform tus templom ban a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye Presbiteri Sz vets g nek K zgy l s n. Igehirdet s, el ad s s v laszt s k vett k egym st az ut bbi vek tal n legn pszer bb presbiteri esem ny n.

Szombaton d lel tt 10 r t l Sipos Mikl s h zigazda lelkip sztor P ter apostol Els Levele 1. r sz nek 15. s 16. verse alapj n hirdette Isten Ig j t: “Mint engedelmes gyermekek ne szabj tok magatokat kor bbi k v ns gaitokhoz, amelyek a tudatlans g ideje alatt voltak bennetek, hanem amint szent az, aki elh vott titeket, ti is szentek legyetek eg sz letviteletekben.” Igehirdet s ben elmondta, hogy P ter Els Level ben tizen t olyan igehely van, ahol teljesen azonos az, amit P ter r azzal, amit valamikor J zus mondott. s van enn l m g t bb, ahol a hasonl s got llap thatjuk meg. Az a k l n s ebben, hogy P ter nem id zi J zust, hanem gy adja tov bb, amit J zust l tanult, mint a saj tj t, de tartalmilag teljesen azonos azzal, amit a Mestert l hallott annakidej n. Vagyis P ter azonosult J zus tan t s val. Aki foglalkozik az Ig vel, azzal elkezd foglalkozni az Ige. Ez a kulcsa annak, amit Isten mond: “szentek legyetek eg sz letviteletekben!”

Az igehirdet st k vet en Tat r Mikl s a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye Presbiteri Sz vets g nek lek sz n eln ke vette t az ir ny t st, majd Kov cs S ndor esperes Ig vel k sz nt tte a megjelenteket: “Mindenki amilyen kegyelmi aj nd kot kapott, gy szolg ljatok azzal egym snak, mint Isten sokf le kegyelm nek j s f rai.” (1P t 4,10)

Varga Botond kisb bonyi lelkip sztor Presbiter s csal d c mmel tartott el ad st. Milyen az eg szs ges k zeg ahonnan el lehet j nni, s ahova vissza lehet menni. Milyen az a csal d, ahonnan b kess ggel lehet elj nni ak r m g presbiteri gy l sre is? Tette fel a k rd st az el ad ppen akkor, amikor a vil gon, sok helyen h zass g het t tartanak. T bb bibliai p ld t hozva a presbitereknek s presbiterasszonyoknak hasznos tan csot adott, kiemelve a v g n azt, hogy a h zass g, ily m don a csal d olyan, mint a csecsem , id nk nt etetni kell, s tiszt ba kell tenni! Erre j k a lelki alkalmak.

Cs ry Mikl s egyh zmegyei f gondnok el ad s ban elmondta, hogyan lehet ssze ll tani egy egyh zk zs gi k lts gvet st. Aligha volt alkalmasabb ember a teremben arra, hogy a sz mok b v s vil g ba vezesse a presbitereket, hiszen az el ad elismert k zgazd sz l v n konkr t, k zzelfoghat p ld kkal adott tan csokat erre vonatkoz an.

Tat r Mikl s, aki veken kereszt l h s ggel s odaad ssal v gezte a presbiteri sz vets g eln kek nt a szolg latot, mivel lej rt a mand tuma, s m r nem volt jrav laszthat , elk sz nt ebben a min s g ben, de seg ts g vel biztos totta azt, aki t k veti. ppen ez rt a jelenlev k a k zgy l sen el sz r az j eln k t v lasztott k meg, majd a titk rt, v g l pedig az egyh zker leti k ld tteket. Az presbiteri sz vets g aleln ke a mindenkori egyh zmegyei f gondnok.

A presbiteri k zgy l s Ill s Jen presbitert v lasztotta meg j eln k nek. Jel ltek voltak m g B cs Attila s a P ti Csaba. Titk rk nt egy ntet en Tat r Mikl snak szavaztak bizalmat, a k ld ttek pedig: Hal sz B la, B lint Zolt n, G l Ferenc, B cs Attila, dr. Sz lyes Ferenc, P ti Csaba, Tarr Csaba, P ti D niel, Nagy Istv n s Szil gyi Zolt n. P ttag: B lint Zolt n s G l Ferenc. A k zgy l s ugyanakkor presbiteri d jra jel lte Tat r Mikl st, Ill s Jen t s P ti Csab t.

A Szatm rn meti-N meti Reform tus Egyh zk zs g vend gszeretet t lvezve a presbiterek s lelkip sztorok tvonultak a gy lekezeti terembe s j hangulat besz lget sek ment n t pl lt k a l lek ut n testet is.

Szóljon hozzá