Kezdőlap / Ökumené / rmindszenti zar ndoklat
[*~ alt *]

rmindszenti zar ndoklat

ermindszenti-zarandoklatAz Erd lyi Magyar K zm vel d si Egyes let s a Szatm rn meti K lcsey K r, Nagyk roly s Tasn d RMDSZ- szervezeteivel, valamint Adyfalva Reform tus Gy lekezet vel kar ltve 2016. november 18- n s 19- n huszonhetedik alkalommal rendezi meg az rmindszenti zar ndoklat nevet visel hagyom nyos K rp t-medencei Ady-megeml kez s t.

Az idei k tnapos program keret ben 2016. november 18- n, p nteken k s d lut n (kelet-eur pai id szerint !) 6 00 r t l Szatm rn metiben a R mai Katolikus P sp ki Palota I. emeleti d szterm ben a pozsonyi L rai Sz nh z m v szei l pnek fel nagysiker Ady-m sorukkal. Szatm rn meti szerepl s ket a Felvid k.ma h rport l egyengette, t mogatta.

M snap: 2016. november 19- n, szombaton a tulajdonk ppeni zar ndoklat m sora Ady Endre sz l faluja reform tus templom ban a – kelet-eur pai id szerint – d lel tt 10 00 r t l tartand kumenikus istentisztelettel kezd dik, majd azt k vet en 11 00 r t l a k lt sz l h za udvar n nnepi m sorral s koszor z ssal tisztelg nk Ady Endre eml ke el tt.

A november 18- n s 19- n megrendez sre ker l Ady-megeml kez s programjaira minden rdekl d t szeretettel v rnak a szervez k !

A XXVII. rmindszenti zar ndoklat r szletes programja a k vetkez :

november 18., p nteken

Szatm rn meti

18 00 r t l (kelet-eur pai id szerint)

A Szatm rn meti R mai Katolikus P sp ki Palota D szterm ben

( 1 Decembrie 1918 /volt Sz chenyi/ utca 2 sz m)

Ady Endre jszak i

– a pozsonyi L rai Sz nh z p dium-m sora –

Kr dy Gyula azonos c m k nyve s Ady Endre k ltem nyei

alapj n sz npadra alkalmazta s el adja:

Jakubecz L szl sz nm v sz

Zenei k s ret:

Reiter Istv n heged m v sz

Bel p s d jtalan

  1. november 19., szombaton

rmindszent – Adyfalva

10 00 – 10 45 ra k z tt (kelet-eur pai id szerint)

kumenikus istentisztelet a reform tus templomban

dv zl besz det mond:

G l S ndor, lelkip sztor

Ig t hirdet :

Fekete K roly, a Tisz nt li Reform tus Egyh zker let p sp ke (Debrecen)

Beer Mikl s, a V ci R mai Katolikus Egyh zmegye p sp ke (V c)

11 00 r t l (kelet-eur pai id szerint)

nnepi megeml kez s s koszor z s

  • a k lt sz l h za udvar n –

K sz nt t mond:

Marius Andrei Roca, rk v s k zs g polg rmestere

Turos L r nd, az RMDSZ Szatm r megyei szen tor-jel ltje

Sz cs P ter, a Szatm r Megyei M zeum igazgat helyettese

nnepi besz det tart:

Ol h Andr s, k lt , a Patium foly irat f szerkeszt je (M t szalka)

L rai k sz nt :

Elek Gy rgy k lt s publicista (Szatm rn meti)

Szavalnak:

a Tasn di L ceum versmond i:

Fell pnek:

Jakubecz L szl s Reiter Istv n, a pozsonyi L rai Sz nh z m v szei

A koszor z st levezeti:

Bendel J zsef m rn k

D sz rs get llnak:

a nagyk rolyi, szatm rn meti s szil gysomly i cserk szcsapatok tagjai

A m sort levezeti:

Muzsnay rp d, az EMKE f tan csosa

A XXVII. rmindszenti zar ndoklat Ady-megeml kez s

a Hagyom nyos Kult r t Meg rz s T mogat Szatm r Megyei K zpont

programj ban szerepl rendezv ny

Szervez :

az Erd lyi Magyar K zm vel d si Egyes let s a Szatm rn meti K lcsey K r

T rsszervez k:

Adyfalvi Reform tus Gy lekezet,

Nagyk roly s Tasn d RMDSZ-szervezete

A rendezv ny t mogat i:

Szatm r Megyei Tan cs, Felvid k.ma h rport l,

Szatm rn meti R mai Katolikus P sp ks g, Szatm r Megyei M zeum

M dia-t mogat k:

City R di , Szatm ri Friss Asjs g, www.szatmar.ro , itv, Kolozsv ri R di

A szervez sben r szt vett:

G l S ndor, Szil gyi Enik (Adyfalva), Kov cs Jen (Nagyk roly),

Bendel J zsef, Katona P ter, Kiskasza Bal zs, Ruff Zs fia (Tasn d)

A szervez st ir ny totta:

Muzsnay rp d

B vebb t j koztat s: tel: 40 261 712808 ; 40 77 104 2700 (mobil)

e-mail: muzsnay@datec.ro; muzsnay.arpad@rdslink.ro ;

Szóljon hozzá