Kezdőlap / Református hírek / Eltűnőben a keresztyénség?

Eltűnőben a keresztyénség?

Március 24-én a romániai sajtó közé tette egy amerikai kutatók által végzett kutatásnak az eredményeit. A kutatók számítógépbe vitték az elmúlt 100 év népszámlálás adatait, majd azt vizsgálták, hogy a magukat keresztyénnek vallók száma milyen irányba alakult és milyen trendeket mutat. Mint kiderült a kapott adatok egyáltalán nem biztatóak, legalábbis a keresztyénségre nézve. Hollandiában, ország mely közismert erős protestáns hagyományai miatt, a lakosság 40% nem tartozik semmilyen felekezethez. Ugyanez a számadat vonatkozik Ausztriára, Svájcra, Kanadára, Ausztráliára és Új-Zélandra is. A legmegdöbbentőbb adatok viszont Csehországban és Svédországban mutatkoznak, ahol a lakosság 60 illetve 80 százaléka vallja magát semmilyen felekezethez tartozónak.
Viszont ez nem az egész világra kiterjedő jelenség, hiszen Dél-Amerikában, Afrikában és Ázsiában igencsak jó „termőtalajra” találtak az európai, amerikai keresztyén misszionáriusok igehirdetései. Köztudott, hogy Európa dekrisztianizálódik, de nem „vallástalanodik”, hiszen a keleti, ezoterikus vallások elég széles körben terjednek földrészünkön. Talán „vallásvándorlásról” beszélhetünk? Még korai erre a kérdésre válaszolni, de az is biztos, hogy nem kell 50-100 évet várni a válaszért. Ha a történelmi múltban ugyancsak keletről érkeztek a vándor népek letelepedvén Európában, beolvadva az őslakosságba és kialakítva a nyugat-európai kultúrát, ugyanígy ma is keletről és délkeletről érezhető egy fokozott népességmozgás Európa és nyugat irányába és mindezt tetézi a keleti „vallások vándorlása is”. Ergo a keresztyénség is vándorol nyugat felé, Amerikán is túl, a Csendes Óceánon is túl, megérkezve az Ázsiának nevezett kontinensre, elfoglalva az ottani keleti vallások „helyét”. Reméljük, hogy nem vándorol tovább az Üveghegyen is túl, mert akkor már csak mítosz lesz belőle.
Vitus-Bulbuk István
http://blog.agnusradio.ro/

Szóljon hozzá