Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Elköszönt Kulcsár Erzsébet

Elköszönt Kulcsár Erzsébet

Kulcsár Erzsébet vetési református lelkipásztornőtől búcsúztak kollegái és kórustársai, de nyugdíjba vonulása után továbbra is várják bölcs tanácsait.

A Szatmári Református Egyházmegye adminisztrációs gyűlésén, miután a novemberi lelkészértekezleti gyűlésen szolgálattal is búcsúzott, tegnap 10 órától a lelkipásztorok és az egyházmegye kórusának tagjai is ott voltak, hogy szeretetüket mutassák ki Kulcsár Erzsébet nyugdíjba vonuló lelkipásztornőnek.

Mészáros Mihály szamosdobi lelkipásztor igei szolgálata után a kórus többek között az ünnepelt életigéjét is elénekelte: „Haggyad az Úrra a te utadat!” (Zsolt 37) Ez az Ige vezérelte az élet göröngyös utjain eddig is, és ez kell, hogy bátorítsa továbbra is.

Kovács Sándor esperes meghitten és érzékenyen köszöntötte kolleganőjét és gyerekkorától fogva jó barátját. Az esperes elmondta, hogy Szilágyzoványban Kulcsár Erzsébet lelkipásztor-édesapjának, Németi Rudolfnak sokat köszönhetett teológiai pályafutásának elején és már akkor olyan baráti kapcsolat alakult ki Erzsébet és közte, ami egy életen át kísérte és kísérni fogja. Esperes egy vicces történetet is elmesélt: amikor teológus korában kínlódva készült a pikula-vizsgára és sokáig gyakorolta a „Megáll az Istennek Igéje” kezdetű, egyszerű és rövid éneket a zoványi templomban, a fiatal teológusnő kissé türelmét veszítve csak ennyi mondott: „mikor fog már megállni?…”

Máthé Róbert lelkészértekezleti elnök és Nagy Erika missziói előadó a lelkipásztorok nevében búcsúzott, de elmondták, hogy a búcsú nem elvállást jelent, mert a lelkészi közösségben mindig otthonra lelhet, és bármikor tisztelettel és szeretettel számítanak bölcs és helyes meglátásaira.

Kulcsár Erzsébet 1953-ban született Székelyudvarhelyen, szülei negyedik gyermeke ként. Lelkipásztor édesapja, Németi Rudolf a gyermekek taníttatását figyelembe véve költözött a családdal együtt Nagyváradra, azt az áldozatot is meghozva, hogy egy ideig „csak” kántori szolgálatot végzett a zenében és énekben is nagyon tehetséges lelkipásztor. Később Szilágyzoványba került a család, ahonnan a fiatal leány a kolozsvári teológiára felvételizett, amit 1973 és 1977 között sikeresen el is végzett. Egy kicsiny faluban kezdte szolgálatát, Kügypusztán, majd férjével Istvánnal együtt a nagybányai egyházmegyébe került, ahol előbb Fernezelyen, majd Sülelmeden szolgált 1991-ig, ahol tragikus körülmények között elvesztette férjét, így egyedül (Az Úr Isten segítségével) kellett felnevelnie két lányát. 91-től szolgált Vetésen, ahonnan ebben a hónapban nyugdíjba vonul.

Búcsúzás képen szolgatársainak elmondta, hogy habár nem volt irigylésre méltó élete, de mindenkoron hittel a szívében énekelte, vallotta és vallani is fogja: „Az Úr csodásan működik!”

Az Úr vezesse őt tovább és áldása kísérje!

Szóljon hozzá