Egyházmegyei kórustalálkozó Dabolcon

Az Úr csodásan működik továbbra is Dabolcon. Szentháromság vasárnapján nyolc kórus magasztalta Isten háromszor szent nevét Ugocsa egyik ékességében, a teljesen felújított dabolci református templomban.

Június 12-én 17 órától a megtelt templomban Dr. Király Lajos a Szatmári Református Egyházmegye esperese a 96. zsoltár első verse alapján hirdette az Igét: „Énekeljetek az Úrnak!” Aki énekel, kétszer imádkozik, a jó ének imádság. – fejtette ki az igehirdető első gondolatában, majd szólt az éneklés terápiás hatásáról. Az érzelmeket énekben meg lehet fogalmazni, ki lehet énekelni. Érzelmeket indukálhatunk az éneklés által, erőforrás lehet az érzelmek generálásában és segíthet a betegségek gyógyításában, illetve egészségvédő szerepe van.

Az igehirdetést követően Szilágyi István Róbert házigazda lelkipásztor köszöntötte a gyülekezetet, mint az egyházmegye legkisebb gyülekezetének lelkésze, ahol önálló lelkipásztor van. A minden porcikájában gyönyörűszépen felújított templom lelkipásztora egyháztörténeti jelentőségű eseményként élte meg a kórustalálkozót, ami teljes mértékben helytálló. A templom akusztikája hozzájárult ahhoz, hogy minőségibb éneklést halljon a gyülekezet. Mindazok, akik egykoron építették, örömmel hallották az énekeket a mennyei karban.

Sokan megfertőződtek, de nem betegedtek meg, hanem gyógyultak ez ének által! – mondta Higyed Gyöngyi egyházmegyei zenei előadó. Hálával visszatekintve elmondta, hogy 2010 és 2022 között a Szatmári Református Egyházmegye zenei előadó minőségében kilenc alkalommal szervezhetett kórustalálkozókat. A találkozóknak eddig otthont adott: Mikola, Szatmár-Németi, Szatmár-Láncos, Vetés, Tamásváralja, Sárközújlak, Szatmárhegy, Józsefháza és jelen esetben Dabolc.

Mindenekelőtt a GYÖNGYSZEM-Gyermekkar énekei varázsolták el a gyülekezetet, majd a BEL CANTO- Kamarakórus énekei üzentek békét, Higyed János Szatmár-kültelki lelkipásztor felvezetésével. Mindkét kórus karnagya Higyed Gyöngyi. A Szatmár-Németi gyülekezet vegyeskara Nevezi Dobosi Csilla, a Szatmár-Láncos gyülekezet SOLI DEO GLORIA Vegyeskara pedig Mészáros Gergely, Mikola vegyeskara pedig Gerő Anikó vezényletével dicsérte az Urat. A kórusokat bemutató lelkészek: Kiss József, Szilágyi Balázs és Higyed István.

Vetés hagyományosan két énekkarral érkezett a kórustalálkozóra: a SZÉPKORUAK kórusa (azaz a V4-ek) és a vetési gyülekezet vegyeskara Pop Szováti Imelda vezetésével, Máthé Róbert bemutatásával. Egri vegyeskara Tolnai Zelma vezényletével énekelt. A kórust bemutatta Tolnai János lelkipásztor.

Higyed Gyöngyi megköszönte mindenkinek, hogy részt vettek ezen a felemelő alkalmon. „Megköszönöm mindazoknak, akik a Kórustalálkozó megszervezésében segítették munkámat! Megköszönöm a Szatmári Református Egyházmegye Vezetőségének, hogy a mindenkori kórusmozgalmat szívügyének tekintette és támogatta! Mindenért és mindenkiért: Istennek legyen hála!… Énekeljetek és élni fogtok!”

A találkozó szeretetvendégséggel zárult, ahol a finom töltöttkáposzta mellett, mivel éppen szezonja van, nem hiányozhatott az ízletes eper sem. Köszönet mindenért az élni akaró dabolci gyülekezetnek és lelkipásztorának!

További képek: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5139944619452303&type=3

Vélemény, hozzászólás?