Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Jó dolog az Úrnak énekelni – Egyházmegyei kórustalálkozó

Jó dolog az Úrnak énekelni – Egyházmegyei kórustalálkozó

Lélekemelő eseményen vehettek részt azok, akik eljöttek a Szatmári Református Egyházmegye kórustalálkozójára a Szatmár–Németi Református Templomba. Higyed Gyöngyi egyházmegyei zenei előadó szervezésében 2013.  május 26. délután  17 órakor kezdődő kórusseregszemlén Apa, Szárazberek, Szatmár-Láncos és Szatmár-Németi kórusa mellett fellépett a Szatmári Református Gimnázium Gyermekkórusa és a lelkészkórus, valamint meghívottként a ”Joyfull” Gospel. Az istentiszteleten Higyed János Szatmár-Kültelki lelkipásztor hirdetett igét.

“Jó dolog dícsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, oh Felséges!” (Zsolt 92,2) Ezzel az igével nyitotta meg a találkozót Higyed János, aki igehirdetésében elmondta, hogy bizony nem kis dolog egy kórust összehangolni, kemény munka áll minden fellépés mögött, de megéri, mert ezáltal találja meg az ember azt, amire teremtetett, Isten dicsőítését. Sipos Miklós házigazda lelkipásztor köszöntése után a főszervező Higyed Gyöngyi elmondta: „Örömteli ez az alkalom, hiszen folytatása a nem egészen egy esztendővel ezelőtt elkezdett Egyházmegyei Kórustalálkozónak. Az elmúlt esztendőben Mikolában lehettünk, ahol felemelő, ünnepélyes alkalmon vehettünk részt. Kiválónak bizonyult a találkozó, hiszen íme, ma itt folytathatjuk a Szatmár-Németi templomban.  Köszönet érte. Büszke vagyok azon  közösségeinkre akik megérezve az együtténeklés összetartó erejét, vállalják ezt a szolgálatot. Szolgálat, amely összetart, megerősít, bíztat mindnyájunkat. Lehetőség a példamutatásra, hiszen generációk sereglenek össze: gyermekek, felnőttek egyaránt, akik közösen áldhatják Isten nagyságát. Közelebb visz Istenhez és egymáshoz is. Ezért nem veszhetünk el! Tegyük hát a dolgunkat: – daloljunk-, zenéljünk, Isten nyelvén beszéljünk!”

A fellépők tették is a dolgukat szépen és lelkesen. Higyed János Bence és Rédai Ádám zongorán, majd előbbi trombitával gyönyörködtette a hallgatókat. Az angyali hangú gyermekkórus szolgálata után bemutatkoztak a gyülekezetek énekkarai is: Szárazberek Ilonczai Zsombor lelkipásztor karvezetésével, Apa Nagy Róbert lelkipásztor vezényletével és a házigazda Szatmár-Németi Herczeg Csilla tanárnő irányításával. Szatmár-Láncosból két kórus is szolgált, karvezetőjük Orosz Márta tanárnő. A lelkipásztorkórus fellépése után a közös kánon eléneklésére került sor, majd a meghívott ”Joyfull” Gospel, – melynek vezető-zongoristája Budean-Mihály Judit tanárnő, – is meg mutatta azt, hogy öröm van az istendicsőítő ember szívében. A kórusokat vezetőik vagy megbízottjuk mutatta be az énekelt műveket is felkonferálva. Kovács Sándor esperes igei köszöntőjében elmondta, lehetett érezni azt, hogy a kórusokhoz csatlakozott a mennyei seregek angyali énekkara is.

Szóljon hozzá