Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Égett a tűz Batizon!

Égett a tűz Batizon!

Máthé Róbert a Szatmári Lelkészértekezleti Szövetség elnöke illetve Király Lajos a helyi lelkipásztor szervezésében megrendezésre került a nyári lelkészértekezleti gyűlés Batizon. Istentisztelet után egy könyvbemutató és egy érdekes előadás következett, majd a lelki eledel mellett a testi táplálékot a batizi presbiterek biztosították.

Rácz Ervin erdődi lelkipásztor Pál apostol Efézusbeliekhez irt levele 4. részének első három verse alapján hirdette azt, hogy a Lélek egységében és a békesség kötelékében kell egymást elviselni a szeretetben. Ennek a bibliai gondolatnak öt üzenete is van: Tűrjük el egymást, tartsuk meg egymást, hallgassuk meg egymást, nézzünk el egymásnak és fogadjuk el egymást.

Istentisztelet után Dénes József, varsolci származású, 6 évet Sándorhomokon szolgáló, jelenleg nagyzerindi (Aradi Egyházmegye) református lelkész könyvbemutatójára került sor. A könyv címe: „Hervadt világ szépítője.” A költő-lelkipásztor elmondta, hogy élete nehéz időszakában 3 támasztéka volt: az Ige, a hegedű és a versírás. Versei éppen ezért telve vannak érzésekkel, életszagúak és imádságosak. Ez akkor derült ki, amikor maga a költő adta elő néhány versét.

Egy rövid szünet után Tamás Ernő szucsági (Kolozsvár mellett) lelkipásztor a kiégésről tartott előadást. A kiégés, vagy idegen szóval „burnout” szindróma sokat vizsgált jelenség, amely leginkább azokat sújtja, akik munkájuk során társadalmi segítő funkciót látnak el, így a lelkipásztort is nagyban fenyegeti. A leginkább veszélyeztetettek ebben a fiatal lelkipásztorok, akik minden áron bizonytani akarnak, az idős lelkészek, akik egy utolsó, maradandó nagy dobásra készülnek, és a női lelkipásztorok, akik mindenért leginkább magukat okolják.

A burnout elindító okai közül az előadó elsőnek a bizonyítani akarást tartotta. Az emberek elvárásai különbözőek, a lelkész bármit tesz, van olyan csoport, amelyiknek az nem tetszik. Az a természetes, ha a pap jó dolgokat tesz, azért nem kell megdicsérni, így gondolják az emberek. Közben elhangzódnak a szlogenek is, mint pl. a : lelkipásztor munkájának soha nincsen vége… Nem látja a visszajelzéseket a lelkész, ezért épít, méhekkel foglalkozik…, hogy legalább abban látszódjék a munkája. Az elvetett mag a lelki munkában sokszor nagyon későn kell ki. Közben alapvető dolgokat kezd elhanyagolni: család, barát, szabadság. Bármily hihetetlen nagyon sok lelkész anyagi gondokkal és egészségügy problémákkal is küzd. Ezeknek a lépcsőfokoknak a következménye sokszor a belső depresszió és a kiégés szindróma.

Kihez menjen a lelkész, ha lelki problémája van? Ez olyan mint a cipésznek a cipője és a pszichológusnak a pszichéje. Sokszor a saját lelkével törődik legkevesebbet a lelkész, annyira el van mások problémájával.  Szükséges, hogy gondjait embertársának is elmondja: a családtagoknak egy idő után sok és terhelő, a társakkal szembeni bizalom sem töretlen. Mi a megoldás? Ki a megoldás? Ha nincs is emberem, van Krisztusom! Van Istenem.

A tartalmas, aktuális és érdekfeszítő előadás után a test táplálása következett, melyhez hozzájárult a batizi gyülekezet néhány lelkes tagja. Érződött az, hogy azt a receptkönyvet vették elő, amely így kezdődik: „Végy egy kis szeretetet!…” Ezen a tűzön, a szeret lángján még egy bográcsos is csak jól sikerülhet!

Pünkösd után vagyunk. Érdemes mindenkinek elgondolkodni azon, hogy milyen tűz mozgat bennünket? A pokol tüze, az irigység, a harag, a gyűlölet? Ez biztos, hogy megemészt bennünket. A pünkösdi tűz, a Szentlélek tüze erőt ad, józanságot és szeretetet.

 

Rácz Ervin, erdődi lp.

Király Lajos házigazda és Máthé Róbert lelkészértekezleti elnök

Dénes József, lelkipásztor és költő

"Hervadt világ szépítője"

Testi táplálék szeretet lángjáról, batizi "szakácsok"

Tamás Ernő, szucsági lelkipásztor, előadó

 

Szóljon hozzá