Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Csűry István püspök üzenete Tordán

Csűry István püspök üzenete Tordán

Királyhágómellék is képvisetette magát Tordán, az 1568-as országgyűlés 450 évfordulóján.

Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke : “Az ünnep azért szép és építő ma is, mert igazolja, hogy mi is kaptunk a szent időből, szemet tisztító alkalmakat, őszinte vallomásokat. Nagy évfordulók ölelésében az összekapaszkodás áldását ismerhetjük fel. Isten országa az anyaszentegyház közösségében van közöttünk, amelyben egyedül az Úr rendelkezik! Ebből fakad az önmagunk igazi önrendelkezése, hogy viharok között bátran haladjunk, hatalmak szorításában se féljünk!”

Íme a teljes beszéd:

“Az Isten Igéje terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma” (Ap.Csel6,7)

Kedves Testvéreim!
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület híveinek nevében köszöntöm az Unitárius Egyházat megalakulásának 450. évfordulóján. Lélekben valamennyien tisztelgünk az 1568. évi tordai országgyűlés emléke előtt, amely Erdélyországot az egymás elfogadását (tolerancia) kijelentő határozatával kiemelkedően történelmi jelentőségűvé tette. Történészek vitatják és vitathatják tovább is e döntés hátterét, számunkra egyértelmű, hogy abban a korban önvédő kiállás volt, amely üzenetével máig ható figyelmeztetés.
A történelem ura gyakran felmutatta az egyház tagjainak, hogy csodálatos időket készít az övéinek. Az ősegyházban ilyen volt az apostoli kor, amikor Isten Igéje terjedt és a tanítványok száma növekedett. A szeretetszolgálat diakónusai kegyelemmel és erővel telve, nagy csodákat és jeleket tettek a nép között. Ezt a kegyelmi időt rontotta meg a külső és belső ördögi hatalom. A reformáció korai szakaszát is tekinthetjük hasonló szent fejezetnek. A megújító evangélium elérkezett ide, hogy Erdély fölött új ég legyen, és barázdái és dűlői új föld! Isten mindent megtett, hogy Mohács után új szívvel és új lélekkel ismét megteljen a szülőföld. Két félelmetes nagy hatalom viharfelhői között fejedelmi volt az akkor éppen leghasznosabb döntés, mely szerint szabaddá kell tenni az aggodalmas lelket, hogy a szétfeszítő erő hatása a közelítés csodájában nyilvánuljon meg. Nem az országgyűlés határozatán múlt, hogy napjainkban is kínlódó ökumenikus kapcsolatok faragják és szeletelik az egyetemes egyházat. Nem a rendeleten múlt, hogy a magyar gyakran vált ellenségévé a másik magyarnak.
Időszerű kérdés a kisebbségbe szoruló keresztyénségnek szerte e világban, hogy miként keresse küldetésének elveszített fonalát. Ezen belül többszörös kisebbségi állapotunkban nekünk is be kell számolnunk a megmaradásra adott annyi elhibázott lépés után a következő ígéretes terveinkről. Az ünnep azért szép és építő ma is, mert igazolja, hogy kaptunk mi is a szent időből, szemet tisztító alkalmakat, őszinte vallomásokat. Nagy évfordulók ölelésében az összekapaszkodás áldását ismerhettük fel. Az anyaszentegyházban van istenországa közöttünk, amelyben egyedül az Úr rendelkezik! Ebből fakad az önmagunk igazi önrendelkezése, hogy viharok között bátran haladjunk, hatalmak szorításában se féljünk!
Az 1568. évi országgyűlés határozata ezért szólt akkor, és szólít meg ma bennünket, hogy el ne feledjük: A hit Isten ajándéka! (Róm. 10,17) Ekként fogadva, mi ehhez hozzátesszük: Aki segítségül hívja az Úr nevét üdvözül! (Róm.10,13)

Nagyvárad, 2018. január 13.

Csűry István

Szóljon hozzá