Kezdőlap / Gondolatok / Cs ry Istv n p sp k h sv ti zenete
[*~ alt *]

Cs ry Istv n p sp k h sv ti zenete

Csury1Megl tod Isten dics s g t

A c mbeli kijelent s (Jn.11,40) L z r s rj n l hangzott el Krisztus J zus ajk r l. A hal l m r n gy nappal azel tt be llt. El bb hosszabb betegs g utalt a v gzetes esem nyre. A csal d vesztes ge elker lhetetlenn lett, a testv rek h rmas egys ge megbomlott. Bet nia k z ss ge megfogyatkozott, s J zus is szeg nyebb lett egy j bar ttal. Hasonl helyzetben a mindenkori ember t letes bossz t, helyrehozthatatlan kudarcot, megf kezhetetlen trag di k f lelm t li t. Ebben a vert llapotban Krisztus J zus r k rv nnyel zeni a hittel l knek: te is megl tod Isten dics s g t! A szeretet most is b ven m r. A gy szol k nemcsak r szv tet nyernek el, hanem a dics s g gazdag aj nd k t. J zus nemcsak falatokat juttat az hez nek, hanem fejedelmi asztalt ter t.
H sv t akkor lesz igazi nnep, ha rtelm nk megk s rli megk zel teni a felett nk ll titkot, s ha a hit nk im ds ggal tapad az let forr s ra.
Isten Fia szerette L z r csal dj t, s k viszonozt k teljes odaad ssal ezt a lelki kapcsolatot. ppen ez rt nagyobb a gy gy t t l elv rt siet s k zeled s, az egy tt rz s megnyugtat hangja, s a hal lt legy r mennyei er k felsorakoztat sa. Az elv r sok ellen re, a Megv lt ellens geinek r m re elmarad az utols r kat, esetleg napokat elviselhet v tev egy ttl t. A n z reti elk sik! A hal l pontosan rkezik, mint ellen llhatatlan puszt t er , amelynek el fut ra a gy gy thatatlan betegs g, k s r i a teljes s t ts g, a tehetetlens g, a szorong s minden v ltozata, hogy v g l az l t is a s rba tasz tsa. Krisztus elk sik! Ki ltj k ma is a betegek, az zvegyek, az rv k, a szeg nyek, s ki ltjuk mi is valamennyien k l nf le okn l fogva. Krisztus k sik, nem is akar rkezni, m ssal foglalkozik, k zben semmiv lesz minden! L z r n v reivel egy tt kimondatlanul mi is eljutunk addig, hogy hal l ellen nincs orvoss g, vagy v g l a rem ny is meghal, lehet mostm r nem is utolj ra. V doljuk Urunkat azzal, hogy miatta odalett a rem ny, a felt mad s napj t a vil g v g re helyezte. Az g retesnek l tsz j v el tti boldogtalan jelenb l mintha kivonult volna Krisztus. Magunkban is, s a benn nket meghallgat k el tt is tiszt znunk sz ks ges, annak ok t, hogy a v gid k felt mad sa, mi rt nem lesz a mindennapok r mteli nyugalma s er teljes b tor t sa. Ha a L z r hal l nak s felt maszt s nak t rt net t lelki m lys g ben megvizsg ljuk, akkor der l ki, hogy a gy szol k csak a beteg meggy gyul s t v rt k. A hal l be llt val m r nem volt elv r s, csak rejtett s kev sb titkolt v d, szemreh ny mondatok. A szomor jelen k megvak totta ket, m r J zust is csak k sleked bar tnak tekintett k. Egyed l M rta emelkedik a b nat f l , egyed l neki nem b n totta le hit t a tehetetlens g t mege. Krisztus k rd s re, P terhez hasonl an kimondja a biztos ismereten alapul hitvall s t: “Te vagy a Krisztus az Isten Fia, akinek el kell j nnie a vil gba.”(Jn.11,27) Krisztus J zus elt r lte a kil t stalan jelen s az g retes j v k z tti szakad kk nt t tong hat rvonalat, ezt a teljesen j helyzetet azonban csak kevesek ismerik fel. A Megv lt a legnagyobb m lys gben, a legf lelmetesebb aggodalmak k z tt is mellett nk van, de ennek megtapasztal sa csak igaz hit ismerettel s sz vbeli bizodalommal lehets ges. H sv tkor illik megvizsg lnunk nmagunkat, azzal az szinte k rd ssel: kicsoda a legnagyobb az let nkben? Ameddig a gondok, bajok, saj t v lem ny nk, gonosz fant zi ink vannak el t rben, addig nem adunk helyet a Szabad t nak. Addig a hal l az r let nkben, addig a magunk sebzett nje tolakszik el re, addig a felt mad s meseszer t rt net, s a v gid k g rete el rhetetlen messzes g. Minden elrendezetlen konfliktus, megv laszolatlan k rd s, tov bbi bonyodalom a felet mad s val s g nak tagad s b l k vetkezik. Megk t z tts g nk, amit L z r k rnyezet ben is tapasztalunk, az rt van, mert az Isten mindent meg j t j v beli sz nd ka, nem hozhat a megk rgesedett sz vekbe s lelkekbe annyi er t, amennyi sz ks ges a hal l er ivel szemben. Ebben a helyzetben nem a mennyei seg ts g kev s, hanem a sz v s a l lek k rg nek k ros megf sul sa, egyre jobban val rz ktelens ge. M g azzal sem v dekezhet nk, hogy az g retes j vend bel thatatlan messzes gben van, mert ppen ebben a t rt netben jelzi Krisztus: ” n vagyok a felt mad s s az let…”(Jn.11,25) A l tez st meger s t kijelent s ( n vagyok), most nem csak az l Isten l tez s t jelenti, hanem a jelenl t t is. A M rt k el tt ll k s ssel rkez Krisztus J zus idehozta a j v t, vele van a hal lt legy z er , minden jj lesz, de most benne minden jj lett! Erre az igazs gra kell nek nk ma feleln nk, mert erre k rdez J zus ma is: hiszed- ezt?
Kezdetben Isten letet teremtett a semmib l, amit az ember a b nbees ssel a megsemmis l s szakad k nak sz l re l k tt. Az let gy tal lkozott a hal llal. Lehet, az emberek t bbs ge napjainkig nem ismerte fel a hal lf lelm ben, hogy Krisztus a megsemmis l s v lgy b l emeli ki Istenhez azokat, akik Hozz k zelednek, t k vetik, Vele akarnak lenni lland an. M rta el tt gy folytatja:”…aki hisz n bennem, ha meghal is l, s hisz nbennem az nem hal meg soha.”(Jn.11,26) Ebb l a kijelent sb l ki kell hallanunk a p ratlan kegyelem zenet t. Az ember a hal l sz j ba dobta nmag t, de Krisztusnak hatalma van arra, hogy ezt a fal nk fenevadat ketrecbe z rja. Ennek a tettnek tekint ly ben van az let azonnali rt ke, s az innent l elkezd d r k let alapja. Az embernek lete s r k lete van!
Krisztus amikor arr l besz l L z r s rj hoz k zeledve, hogy Isten dics s ge is l that lesz, akkor ppen azt zente meg, hogy ott s akkor nemcsak egy embert kapnak vissza, hanem valamennyien saj t felt mad sukba vetett hit ket, ami messze t l mutat a meg led test ideig- r ig val id i meghosszabb t s n n mi hal lban elt lt tt napok ut n. Akit visszakapnak L z rban, nemcsak lettulajdonos, hanem az, aki testv r jb l, megint k zeli bar t, akivel kieg sz lt a gy lekezet. Isten a felt mad s ltal olyan csod k halmaz val lepi meg a vil got, amire nem gondolhattak n h ny r val el bb, s nem is sz m thattak ezekhez hasonl akra. Isten dics s ge a hal lon gy zedelmes let kincseiben f nylik s t ri t a s t ts g mindig ellen nk er lk d hatalm t.
Szeretett Testv reim! Krisztus J zus azzal a c llal rkezett L z r hajl k hoz, hogy fel bressze t.(Jn.11,11) Az jsz vets gben ez a sz egyszer fordul el , enn lfogva jelent se is hatv nyozottan l nyeges. L nyeges, mert az let s hal l kapcsolat nak kulcsk rd s t s d nt magyar zat t szeml ltette. Nemcsak L z r bred, hanem a k rnyezet ben mindenki. R brednek az let jelen nek j v b l hallatsz igazs g ra, mert Isten az utols nap, de r brednek a j v jelenben jelentkez biztat s ra, mert ” n vagyok a felt mad s s az let!” m r ma is, mondja J zus.
H sv ti nnep nk legyen bred s, legyen let, legyen rvendez rem nys g!
Nagyv rad, h sv t hav ban.
A b kess g k tel k ben,
Cs ry Istv n
p sp k

HusvetKrisztusFeltamadtYou will see the glory of God

“Did I not tell you that if you believe you will see the glory of God?” asked Jesus at the tomb of Lazarus (John11:40). Death had come four days earlier. In similar situations, human beings are horrified by the “irreparablefailure.” In that very moment, Jesus brings the everlasting message to those who believe: you will see the glory ofGod. The Son of God loved Lazarus’ family, who were enthusiastic about that special spiritual relationship.
Expectationstowards the Healer to come, in a hurry, were proportionally great. Despite expectations however, the Savior “gotlate” to the greatest joy of His enemies. As an overwhelming force of destruction, death, which was heralded byi�?i��an incurable illness, arrived on time. Death was accompanied by full darkness, helplessness and anxiety. The ill, thewidowed, the orphaned, the poor, and, for multiple reasons, all of us cry sometimes: “Christ is late! He does notseem to be interested; He has other deals, but everything gets destroyed in the meantime.” In difficult moments, weall tend to identify with Lazarus’ sisters, thinking that there is no cure against death, and hope will also die in theend.
When exploring the story of the death and resurrection of Lazarus, I realized that those mourning only expectedthat he was healed. There was no expectation, but hidden or open reproach and accusation, after he died. They gotblinded by their tragic condition. They looked to Jesus as if He were a delayed good friend of Lazarus. Martha isthe only one among the mourning, who overcomes sadness; her faith was not paralyzed by inertia. Similarly toPeter, she confessed: “Lord: I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world.”(John 11:27)Jesus came to fill the gap between a hopeless present and a promising future. Preparing for Easter, we may askourselves: Who is the greatest in our life? Until we are focusing on our troubles, convictions, or evil fantasies i�?i��there is no room for the Savior; death remains the master of our lives; resurrection remains a tale, and the promiseof eternal life remains in untouchable distance. In the beginning, God created life out of nothing. By their fall, humans pushed life to the edge of annihilation. Lifemet death. Fear of death might prevent the majority of humans to realize that, from the valley of death, Christ iselevating to God those who believe in Him.
When, on His way to the tomb of Lazarus, Christ speaks about the visibility of God’s glory, He refers to the faith ofour own resurrection. Lazarus, whom we received back, was a brother, a good friend and a congregation memberagain. By resurrection, God provides creation with the unexpected miracle. Dear Sisters and Brothers in Christ! Jesus arrived to the house of Lazarus to “wake” him up (John 11:11). This termappears only once in the Gospel; therefore it is exponentially important. Not only Lazarus gets woken up, but allthose around him. They see the future truth reflected in their current lives; and they also recognize the promise offuture, in the present: “I am the resurrection, and the life,” says Jesus. May our Easter be a spiritual wakening, full of life and hope.
BISHOP ISTV N CS RY
REFORMED CHURCH IN ROMANIA,
KIR LYH G MELL K DISTRICTBISHOP-S OFFICE (NAGYV RAD-ORADEA)
In Vinculo Pacis
March 2016

term szet01Vei vedea slava lui Dumnezeu

Propozi ia din titlu a fost rostit la morm ntul lui Laz r ( Ioan 11, 40) de c tre Domnul Iisus Hristos. Laz r murise cu patru zile n urm . AZn situa ii de acest fel omul de r nd strig dup r zbunare, tr ieAYte clipe de eAYec AYi de tragedie iminent . Dar tocmai n aceast stare de pierdere total , Iisus Hristos ne d ruieAYte tuturor mesajul valabil pentru totdeauna: “Azi tu vei vedea slava lui Dumnezeu.”
Fiul lui Dumnezeu a ndr git familia lui Laz r, iar aceasta a r spuns cu toata d ruirea la aceast leg tur sufleteasc reciproc . Din acest motiv AYi aAYtept rile sunt mai mari fa de Vindec tor. Dar n ciuda aAYtept rilor AYi spre bucuria duAYmanilor M ntuitorului, nt lnirea nu are loc. Cel din Nazareth nt rzie! AZn schimb moartea ajunge la timp, ca o for irezistibil , a c rei precursoare este boala incurabil , urmat de ntuneric, de neputin AYi neliniAYte. AZn cele din urm bolnavul moare. Hristos nt rzie! AAYa AYi manifest neliniAYtea AYi ast zi bolnavii, v duvele, orfanii AYi de fapt noi cu to ii, c ci fiecare avem c te-un motiv: Hristos nt rzie, nici nu are inten ia s vin , se ocup de altceva, AYi ntre timp totul se pierde! AZmpreun cu surorile lui Laz r AYi noi nAYine ajungem la concluzia c nu exist leac mpotriva mor ii sau c n cele de urm moare AYi speran a.
Analiz nd, totuAYi, n profunzime evenimentul mor ii AYi resuscit rii lui Laz r, ajungem la concluzia c cei ndolia i aAYteptau exclusiv vindecarea bolnavului. Odat cu moartea acestuia, ei nu au mai avut nici o preten ie, au r mas doar acuza iile mai mult sau mai pu in ascunse, vorbele de reproAY. Prezentul lor trist i-a orbit: nsuAYi pe Iisus l consider doar ca un prieten care nt rzie. Singur Marta se ridic deasupra triste ii AYi sentimentului de neputin . La ntrebarea lui Hristos rosteAYte acelaAYi crez ca AYi Petru: Tu eAYti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Care a venit n lume.(Ioan 11, 27)
Iisus Hristos a AYters linia de grani care se ntindea ntre prezentul f r perspectiv AYi viitorul plin de promisiuni, dar prea pu ini sunt acei oameni care s recunoasc situa ia nou-creat . Cu ocazia PaAYtelui se cuvine s ne examin m pe noi nAYine AYi s ne punem ntrebarea sincer : Cine este cel mai important n via a noastr ? C ci p n c nd grijile, necazurile, propria noastr opinie sau propriile noastre fantezii sunt pe primul plan, nu putem s -i facem loc M ntuitorului. P n atunci st p na vie ii noastre este moartea, p n atunci nvierea este doar o poveste frumoas , iar via a pe veci se afl la o distan de neatins.
La nceputul nceputului Domnul Dumnezeu a creat via din nimic, dar, p c tuind, omul a aruncat aceast via la marginea pr p stiei nimicirii. Azi astfel via a s-a nt lnit cu moartea. Este foarte probabil c – datorit fricii nostre – marea majoritate a oamenilor nu AYi-a dat seama nici p n ast zi de faptul c Hristos i ridic din valea distrugerii pe to i aceia care se apropie de El.
AZn momentul n care, apropiindu-se de morm ntul lui Laz r, Hristos spune c slava lui Dumnezeu va fi vizibil , i convinge pe cei prezen i de faptul c acolo AYi atunci ei recap t nu numai o persoan drag , dar AYi credin a propriei invieri. AZn persoana lui Laz r revenit ei reprimesc nu doar o persoan vie, dar AYi un frate, un prieten apropiat cu care comunitatea se ntregeAYte. Prin nviere, iat , Bunul Dumnezeu surprinde lumea cu o ntreg gam de minuni, la care nimeni nu s-ar fi g ndit cu c teva ore nainte.
Dragilor Fra i! Iisus Hristos a sosit la casa lui Laz r cu scopul de a-l trezi (Ioan 11, 11). AZn noul testament acest termen apare numai o singur dat , prin urmare este deosebit de important, este esen ial. Se trezeAYte nu doar Laz r, ci to i din anturajul s u. Azi cu to i se lumineaz n privin a adev rului vie ii prezente n perspectiva viitorului c ci ultima zi este a Domnului. Dar n acelaAYi timp conAYtientizeaz marele ndemn venind dinspre viitor n perspectiva prezentului, c ci “Eu sunt AZnvierea AYi Via a!” chiar ast zi, spune Iisus.
Fie ca PaAYtele nostru s nsemne trezire, via AYi speran plin de bucurii!
Oradea, n anul Domnului 2016, luna PaAYtelui
AZn leg m ntul p cii
Cs ry Istv n
episcop

Szóljon hozzá