Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Hitvalló asszonysereg a Láncos templomban

Hitvalló asszonysereg a Láncos templomban

Több, mint 1500 nő imádkozott együtt a Királyhágómelléki Református Egyházkerület XIV. nőszövetségi konferenciáján a szatmárnémeti Láncos templomban július 20-án. A hitvalló asszonyok a csordultig telt hajlékban a hitvallásról, hitvalló életről, valamint a Heidelbergi Kátéról hallhattak előadásokat és igehirdetéseket, a tisztújítás után pedig úrvacsorai közösségben élhették meg a csodát.

A szatmári nőszövetségek és a házigazda Láncos templom gyülekezete kitűnő szervezésében zászlós bevonulással kezdődött a rendkívüli esemény. Köszöntő beszédében Csűry István püspök üdvözölte azokat, akiktől a gyermekek megtanulhatják azt a szeretetet, amin keresztül Isten szeretete is hangsúlyozódik. Ezen a szereteten át lehetünk örökre megmaradó nemzet.

A Szatmári Református Egyházmegye Lelkipásztorkórusa és a Láncos templom kórusa bizonyságtételei között az igehirdetés szolgálatát Lakatos Enikő lelkipásztor, a Budapest-Dunamelléki Református Nőszövetség titkára végezte. A kenyérszaporítás bibliai története alapján feltette a személyes kérdést a gyülekezetnek: Továbbadod-e mindazt, amit Isten kegyelméből te a sajátodnak mondhatsz? Aki a csodát átéli, minden további nélkül győztesen megoszthatja azt.

„Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt” mondta Jézust és a rendezvény mottóját idézve, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségének elnöke köszöntve az egy gyülekezetté váló jelenlévőket. Kovács Sándor, a Szatmári Református Egyházmegye esperese kifejtette, hogy a nőszövetség az, aki meghallotta Jézus Krisztus küldő és missziós parancsát, mert ott vannak, ahol szükség van rájuk, a betegágyaknál, a börtönökben, az elhagyottakat biztatva az evangéliummal. Az esperes Nagy Erika egyházmegyei nőszövetségi elnök (aki nem lehetett jelen) üdvözlő levelét is tolmácsolta. Korda Zoltán házigazda lelkipásztor az ünnepelt kátéra utalva mondta el, hogy bizony az édesanyáknak köszönhetően a nehéz kátét is sikerül elsajátítani a gyermeknek, mert a hívő asszonyok kitartóak és nem adják fel. Korda Ildikó házigazda tiszteletesasszony is köszöntött és szeretettel irányította az egybegyűlteket a hasznos tudnivalókkal.

Az ünnepi istentisztelet és köszöntő beszédek után, előadásokra került sor a konferencia keretében. Juhász Tamás, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet professzora „A Heidelbergi Káté a református gyülekezet és a református ember életében” címmel tartott érdekfeszítő és kellő humorral megáldott előadást. A kálvinizmus a kissebségben élő és üldöztetett nemzetek hitvallása. Maga Kálvin a hazájukból száműzött gyülekezeti tagoknak volt a pásztora Genfben. Ha a hugenottákra és a keleten élő hittestvérekre, vagy éppen saját kissebségben élő nemzetünkre gondolunk, még inkább aktuálissá válik a káté első kérdése: „Mi életedben és halálodba egyetlen vigasztalásod?” A válasz egy részét a Láncos templom szószékére kitűzött zászlóról is elolvashatták: „Jézus Krisztus tulajdona vagyok.”

Ezután Takács Tamásné hajdúszoboszlói lelkipásztornak, a Tiszántúli Református Egyházkerület Nőszövetsége elnökhelyettesének „A Krisztus-követés akadályai” című előadását hallhatták, majd ennek folytatását lánya Kovácsné Takács Emese hajdúszoboszlói beosztott lelkipásztor által „Az akadályok elhárítása” címmel. Ezt követően a vendégek, nőszövetségi vezetők köszöntőbeszédeire, új zászlók avatására, valamint emléklapok átadására került sor.

A tisztújítás, vagyis az egyházkerületi vezetőség megválasztása is rendben zajlott. Több mint 20 év hűséges nőszövetségi szolgálat után (már 10 éve kerületi elnökként) visszaválasztották Bogya Kis Mária tiszteletesasszonyt a kerületi nőszövetség elnökévé, valamint Nagy Erikát megbízták az egyik alelnöki tisztségre.

Nemcsak lelkiekben, hanem testiekben is kitett magáért a házigazda egyházmegye nőszövetsége, a finomabbnál finomabb töltöttkáposztából bőséggel ehetett mindenki. Még a rend őreinek is kijutott belőle, meg is lepődtek a szeretet eme megnyilvánulásán.

Az úrvacsorával egybekötött záró-istentiszteleten Balázsné Kis Csilla lelkipásztor, a Királyhágómelléki Református Egyházkerületi Nőszövetség másik alelnöke hirdetett igét. Az úrvacsorai közösség még jobban megerősítette a hitet és bizalmat Isten iránt, aki megmutatta, terve van népével. Csak hinni kell!

Szóljon hozzá